-- Master Koi --

Daftar TOP 50 Bidder


RANK 1

[6282248142XXX] Jangkung Koy

602x Bid
Menang 267 Ekor
AVG Rp 176.000 / Ekor
59 Ikan
Rp 9.550.000


[MK0421] REDJOE KOI TANGSEL
 1. - [800] SUPER QUALITY HI UTSURI 54cm INDONESIAN BREEDER
 2. - [500] ARAGOKE 52cm INDONESIAN BREEDER


[MK1142] AJI KOI AUCTION PONOROGO
 1. - [750] CHAGOI 60cm
 2. - [650] CHAGOI 58cm


[MK0743] RAMADHANI KOI BLITAR
 1. - [550] JUMBO ARAGOKE 57cm


[MK0938] RKC BLITAR
 1. - [550] KINDAI SHOWA 50cm MALE


[MK0370] DAFFA KOI PONOROGO
 1. - [350] SIRO PUNUK EXTRIM JANTAN KORBAN BNR 47cm


[MK1078] JAKAL KOI JOGJA YOGYAKARTA
 1. - [250] KUMPAY SIRIP TDK SEIMBANG 60cm


[MK0580] CAK KOI CENTER BLITAR
 1. - [250] MUKASHI ARAGOKE 49cm
 2. - [150] BENYKUMONRYU 35cm


[MK0107] D BARAJAYA BLITAR
 1. - [200] JUMBO KIKO SLAYER 45cm
 2. - [175] KUJAKU KIRIN GONDRONG 39cm
 3. - [150] OCHIBA GINRIN SISIK NAGA 36cm
 4. - [150] DOITSU KOHAKU SLAYER 36cm


[MK0644] BEGUNDAL KOI BLITAR
 1. - [200] KAWARI 46cm CHA UTSURI ANTIQ
 2. - [150] KAWARI 36cm ANTIQ
 3. - [100] MARUTEN KAWARI 30cm ANTIQ
 4. - [100] MARUTEN KAWARI 34cm ANTIQ


[MK1259] LODOYO KOI FARM BLITAR
 1. - [150] SANKE 37cm
 2. - [125] KARAMEL GINDRIN 36cm
 3. - [100] SANKE 35cm


[MK0830] SAHABAT KOI NUSANTARA BLITAR
 1. - [150] 080514 HIUTSURI STRONG TEMBUS 34cm JANTAN
 2. - [125] 020508BUTTERFLY KUMPAY SIRIP LEBAR SHIRO FULL GINDRIN JOSS 35cm JANTAN
 3. - [125] 020508BUTTERFLY KUMPAY SANKE FULL GINDRIN TOP 33cm JANTAN
 4. - [125] 020508BUTTERFLY KUMPAY SANKE FULL GINDRIN POLA CAKEP 31cm JANTAN
 5. - [125] 020508BUTTERFLY KUMPAY PLATINUM SALJU TOP 31cm JANTAN
 6. - [125] 020508BUTTERFLY KUMPAY PLATINUM SALJU MANGAN 33cm FEMALE
 7. - [100] 020505 JUMBO GIN MATSUBA ISTIMEWA 36cm FEMALE
 8. - [75] 080514 SHOWABULKY 30cm FEMALE
 9. - [75] 080514 BLACK SHOWA FULL GINDRIN TOP 29cm FEMALE


[MK0723] PINTOR KOI BLITAR
 1. - [100] TANCHO KOHAKU FEMALE 31cm
 2. - [100] SANKE MALE30cm
 3. - [75] SHOWA MALE25cm
 4. - [50] MARUTEN SANKE MALE23cm
 5. - [50] KOHAKU TIGA STEP FEMALE24cm
 6. - [50] SHOWA GINRIN MALE21cm


[MK0038] JANU SAKTI KOI AUCTION BLITAR
 1. - [100] SHOWA 39cm
 2. - [75] SHOWA 35cm


[MK0490] HERA KOI BLITAR
 1. - [100] MARUTEN BENI KIKOKURYU 35cm
 2. - [100] MARUTEN GOSHIKI 30cm
 3. - [100] KUJAKU 30cm
 4. - [100] BENIKIKORYU 30cm
 5. - [100] DOITSU SANKE TATEGOI 33cm
 6. - [100] KOHAKU 33cm
 7. - [75] KIKOKURYU 29cm
 8. - [75] MARUTEN KUJAKU 30cm


[MK0802] RISTA KOI BLITAR
 1. - [100] TEMBAGA ARAGOKE 38cm
 2. - [100] KIN MUKASHI SLEYER 34cm


[MK1272] HANOMAN KOI FARM BLITAR
 1. - [100] KUMPAY YELLOW MUKASI 35cm


[MK1309] SERENA KOI FARM BLITAR
 1. - [50] KUJAKU DOITSU 25cm
 2. - [50] MARUTEN DOITS 25cm
 3. - [50] TANCHO 25cm
 4. - [50] KIKO 25cm
 5. - [50] KIKO MARU 25cm
 6. - [50] MARUTEN DOITSU 25cm
 7. - [50] ARAGOKE 25cm
 8. - [50] MARUTHEN 25cm
 9. - [50] KIKOKU 25cm
 10. - [25] KIKORIYU 25cm
RANK 2

[6285294000XXX] AJ

164x Bid
Menang 60 Ekor
AVG Rp 237.000 / Ekor
52 Ikan
Rp 12.285.000


[MK0142] MO KOI AUCTION FEAT LUCKY AUCTION
 1. - [750] GOLDEN CORN 63cm


[MK0187] JOGOTIRTO KOI MADIUN
 1. - [600] SHOWA M 45cm
 2. - [450] SHOWA HQ M 29cm
 3. - [200] TANCHO SHOWA F 40cm
 4. - [150] SANKE M 25cm
 5. - [150] SHOWA M 32cm
 6. - [150] KOHAKU F 25cm
 7. - [150] SHUSUI F 30cm


[MK1078] JAKAL KOI JOGJA YOGYAKARTA
 1. - [600] HIUTSURI 60cm
 2. - [300] KUMPAY GENDONG TELUR 60cm
 3. - [300] GHOSIKI 57cm
 4. - [250] F1 KOHAKU 47cm


[MK0098] GENDOL KOI KEDIRI
 1. - [550] MARUTEN SHOWA JANTAN MERAH STRONG 35cm


[MK1186] KOI BAWA HOKI BLITAR
 1. - [325] KOHAKU 40cm
 2. - [225] SANKE 42cm


[MK1393] ALAM KOI TULUNGAGUNG
 1. - [300] SHOWA 34cm
 2. - [300] SHOWA 36cm
 3. - [200] GOSIKI 27cm
 4. - [200] SHOWA 34cm


[MK0434] PANGESTU KOI BLITAR
 1. - [300] SHIRO GINDRIN PADAT 48cm


[MK1383] ALUM KOI MART BEKASI
 1. - [300] KIKO 41cm MALE
 2. - [300] KIKO 41cm


[MK0365] NUNO KOI JOGJA
 1. - [300] SHOWA INDUK 55cm


[MK0217] NOCLASS KOI BLITAR
 1. - [275] KUMPAY SHOWA HQ 37cm
 2. - [275] KUMPAY GINRIN SANKE HQ 33cm
 3. - [200] KUMPAY GINRIN KOHAKU HQ 35cm
 4. - [175] KUMPAY GINRIN SANKE HQ 32cm


[MK1388] BATARI KOI BLITAR
 1. - [250] RED SHOWA 35cm MALE


[MK0328] KOI PAS WEEKEND JOGJA
 1. - [250] IMPORT SHOWA 21cm
 2. - [250] IMPORT SHOWA 19cm


[MK1142] AJI KOI AUCTION PONOROGO
 1. - [200] SHOWA BAHAN QUALITY 26cm
 2. - [150] KOHAKU 32cm
 3. - [150] KUMPAY KOHAKU 34cm


[MK0839] KOIHOLIC AUCTION N SALE SERANG BANTEN
 1. - [200] HIGH QUALITY SHOWA IMPORT ISA KOI FARM 22cm
 2. - [200] HIGH QUALITY SHOWA IMPORT SEKIGUCHI KOI FARM UP TO 20cm
 3. - [200] HIGH QUALITY SHOWA IMPORT SEKIGUCHI KOI FARM UP TO 20cm
 4. - [200] HIGH QUALITY SHOWA IMPORT SEKIGUCHI KOI FARM UP TO 20cm


[MK0516] DK BLITAR
 1. - [200] KUPU CALON CANTIK 34cm
 2. - [200] KUPU KIRIN KUJAKU GANTENG 34cm


[MK0012] PANDAWA KOI YOGYAKARTA & AERO KOI
 1. - [200] SHOWA SANSHOKU 25cm
 2. - [150] SHOWA GINRIN SANSHOKU 28cm
 3. - [150] SHOWA GINRIN KINDAI 26cm


[MK1362] HARRIS KOI KUDUS
 1. - [150] KOHAKU KUMPAY 35cm
 2. - [150] SUSUI HQ 25cm
 3. - [125] SHOWA 29cm
 4. - [75] SANKE 26cm


[MK0457] WILLY KOI FARM BLITAR
 1. - [150] KARASI GINRIN MENYALA 36cm


[MK1409] SKY KOI BLITAR
 1. - [150] SOWA 30cm
 2. - [100] SANKE 22cm
 3. - [100] SOWA 30cm


[MK1410] THE PARADISE KOI TANGERANG SELATAN
 1. - [100] TAISHO SANKE HQ 28cm
 2. - [100] KOHAKU HQ 25cm


[MK1414] BLEDOK KOI BLITAR
 1. - [60] KINDAI SHOWA MOTOGORO 21cm
RANK 3

[6281218567XXX] Muhamad Muad

417x Bid
Menang 114 Ekor
AVG Rp 155.000 / Ekor
50 Ikan
Rp 7.275.000


[MK0038] JANU SAKTI KOI AUCTION BLITAR
 1. - [400] ARAGOKE GINRIN 43cm
 2. - [100] SANKE 35cm


[MK1142] AJI KOI AUCTION PONOROGO
 1. - [300] KOHAKU 10 EKOR 2025cm
 2. - [300] SANKE HQ 34cm
 3. - [150] HOHAKU AKF BLOODLINE 34cm


[MK0187] JOGOTIRTO KOI MADIUN
 1. - [250] SHOWA TATEGOI HQ M 34cm
 2. - [100] MARUTEN SHOWA F 27cm


[MK0370] DAFFA KOI PONOROGO
 1. - [250] SHOWA 32cm
 2. - [250] SHOWA 41cm
 3. - [200] KOHAKU 32cm


[MK0555] ASYIFA KOI BLITAR
 1. - [225] KOHAKU GINRIN ORI 35cm FEMALE
 2. - [175] TC DOITSU ORI 34cm FEMALE


[MK0617] SIE KOI FARM KEDIRI
 1. - [200] KOHAKU 42cm
 2. - [100] SHIRO 30BU


[MK0769] BHARATA KOI MALANG
 1. - [200] KARAMEL GINRIN 37cm
 2. - [150] HI UTSURI 34cm


[MK0222] ANAS KOI BLITAR
 1. - [200] TANCO HARIWAKE SLEYER 35cm
 2. - [150] HARIWAKE 36cm


[MK1138] FISAKA KOI FRAM BLITAR
 1. - [200] KOHAKU INAZUMA 32cm


[MK0457] WILLY KOI FARM BLITAR
 1. - [200] KOHAKU 34cm
 2. - [175] CARAMEL GINRIN 35cm


[MK0661] POPULER AUCTION BLITAR
 1. - [200] GOLD MUKASI GINRIN ARAGOKE 36cm
 2. - [150] GINMATSUBA 30cm


[MK0027] NANUNA KOI FARM BLITAR
 1. - [175] KOHAKU 32cm
 2. - [150] KOHAKU 35cm
 3. - [100] SANKE 26cm


[MK0626] LULUK KOI FARM BLITAR
 1. - [150] SHOWA 30cm
 2. - [100] SHOWA 34cm


[MK0080] ZAFIN KOI BLITAR
 1. - [150] KOHAKU 33cm


[MK1409] SKY KOI BLITAR
 1. - [150] TANCO KOHAKU 36cm


[MK0584] CAKRAWALA AUCTION BLITAR
 1. - [150] KOHAKU 31cm
 2. - [100] TANCHO KOHAKU 19cm


[MK1212] MLETRE KOI TULUNGAGUNG
 1. - [100] KOHAKU JANTAN 25cm
 2. - [100] KOHAKU JANTAN 25cm
 3. - [100] KOHAKU BETINA 25cm
 4. - [100] KOHAKU CALON PEJANTAN JOS 25cm
 5. - [100] KOHAKU JANTAN 25cm


[MK0802] RISTA KOI BLITAR
 1. - [100] KIN KOHAKU 23cm
 2. - [75] TANCHO KOHAKU DOITSU 29cm
 3. - [50] SHIRO 27cm
 4. - [50] TANCHO KOHAKU 20cm
 5. - [50] KIN KUJAKU 20cm


[MK0950] SC KOI VILLAGE KEDIRI
 1. - [100] TANCHO KOHAKU 24cm - MALE | SHIRO 26cm - FEMALE
 2. - [100] SHIRO 25cm - FEMALE | TANCHO KOHAKU 23cm - FEMALE


[MK0537] ALP KOI CENTRE PATI
 1. - [100] SHOWA 36cm
 2. - [100] SHOWA SANSHOKU 39cm


[MK0878] KYOTOKOI TULUNGAGUNG
 1. - [50] TANCHO 16cm
 2. - [50] TANCHO 15cm
 3. - [50] MARUTEN KOHAKU 15cm
 4. - [50] TANCHO 17cm
RANK 4

[6282225735XXX] JF

332x Bid
Menang 216 Ekor
AVG Rp 176.000 / Ekor
47 Ikan
Rp 9.825.000


[MK1428] DHUPA KOI KUDUS
 1. - [550] SORAGOI BODYBULKY 40cm


[MK0756] SHIZUKA KOI BLITAR
 1. - [400] CARAMEL GINDRIN SUPER PUNUK EXTREAM BRED MADINA AZIZ SUSPECT MALE 33cm
 2. - [200] CARAMEL GINDRIN SUPER PUNUK EXTREAM BRED MADINA AZIZ BODY SANGAT LEBAR BABY FACE 37cm


[MK1413] SAID KOI FARM BLITAR
 1. - [400] KARASI GINRINBULKY 41cm


[MK0457] WILLY KOI FARM BLITAR
 1. - [375] CARAMEL GINRIN MUNUK OVR 42cm
 2. - [350] CARAMEL BBY FACEBULLKY 40cm
 3. - [325] KARASI GINRIN MUNUK OVR 38cm
 4. - [275] CARAMEL GINRIN MUNUK BBY FACE 35cm
 5. - [275] KARASI GINRIN MUNUK OVRBULLKY 30cm
 6. - [250] CARAMEL HQ MUNUK 32cm
 7. - [250] KARASI GINRIN MUNUK OVRBULLKY 33cm
 8. - [200] KARASI GINRIN PUNUK OVR 30cm
 9. - [200] KARASI GINRIN MUNUK OVRBULLKY 33cm


[MK0324] KOISHOP PONOROGO
 1. - [350] KARAMEL 30cm MADINA AZIS


[MK1133] WIJAYA KOI BANYUWANGI
 1. - [300] RED KARASI 40cm


[MK0997] BREWOK KOI BLITAR
 1. - [300] KARAMEL GINDRIN 43cm


[MK0056] TASELA KOI KLATEN
 1. - [275] CAGOI BABY FACE BADAK SIZE 37cm


[MK0368] MACH KOI BY SJD JOGJA
 1. - [250] KARAMEL HQ BERPUNUK 37cm
 2. - [200] KARASI BERPUNUK 38cm


[MK0169] GAVIN KOI YOGYAKARTA
 1. - [250] SORAGOI 29cm CALON JUMBO
 2. - [150] KARAMEL PUNUK 30cm
 3. - [150] KARAMEL 32cm


[MK0555] ASYIFA KOI BLITAR
 1. - [225] SHORAMEL 33cm MALEBULKY MUNUK


[MK1403] JUWON KOI BLITAR
 1. - [225] KARASI MATA MERAH 39cm
 2. - [150] KARAMEL GINDRIN 40cm


[MK0564] CARC PONOROGO
 1. - [200] GINRIN KARASHI BREDEER MADINA AZIZ 27cm
 2. - [200] GINDRIN KARASHI BREDEER MADINA AZIZ 37cm
 3. - [200] GINDRIN KARASHI BREDEER MADINA AZIZ 27cm


[MK1176] IZZY KOI KUDUS
 1. - [200] KARAMEL GINRIN BODYBULKY HQ 29cm


[MK1040] ADIFA KOI JOGJA
 1. - [150] KARAMEL GINRIN 44cm


[MK1266] KM KOI BLITAR AUCTION
 1. - [150] KARASI GINRIN PUNUK 40cm


[MK1171] ISMAN KOI FARM BLITAR
 1. - [150] SUPERBULKY CAGOI GINRIN BL KHUSNUL 29cm
 2. - [150] MIDORI GINRIN BL KHUSNUL 26cm
 3. - [150] KARAMEL GINRIN PUNUK BL KHUSNUL 27cm
 4. - [150] MIDORI ARAGOKE PUNUK BL KHUSNUL 27cm
 5. - [150] LEMON KARASI GINRIN BL KHUSNUL 32cm
 6. - [150] KHUSNULKOI WASHABI 32cm
 7. - [150] RED KARASI GINRIN BL KHUSNUL 30cm
 8. - [100] LEMON KARASI GINRIN BL KHUSNUL 27cm
 9. - [100] MIDORI ARAGOKE BL KHUSNUL 31cm


[MK0012] PANDAWA KOI YOGYAKARTA & AERO KOI
 1. - [100] SHOWA KINDAI 34cm


[MK0980] ALIF KOI MADIUN
 1. - [100] KARASI MUJI SHORT BODY 34cm


[MK1316] JAVANAKOI BLITAR
 1. - [100] ARAGOKE SORAGOI 25cm
 2. - [100] ARAGOKE SORAGOI 20cm
 3. - [100] KARAMEL 30cm


[MK0501] ME CHAT KOI AUCTION TULUNGAGUNG
 1. - [50] SANKE DOITSU 16cm
 2. - [50] SANKE DOITSU 16cm
RANK 5

[6285846094XXX] tio2

371x Bid
Menang 174 Ekor
AVG Rp 269.000 / Ekor
39 Ikan
Rp 8.950.000


[MK0617] SIE KOI FARM KEDIRI
 1. - [800] SHOWA 37cm
 2. - [250] SANKE DOITSU 40BU


[MK0716] FAMILLY KOI KENDAL
 1. - [700] TANCHO SHOWA DOITSU GENDONG TELUR 42cm


[MK0256] WILZAM KOI CENTER SURABAYA
 1. - [600] SHOWA MALE 43cm


[MK0867] KEVIN KOI AUCTION JEMBER
 1. - [550] KOHAKU AKF 40cm


[MK1383] ALUM KOI MART BEKASI
 1. - [550] KOHAKU SKIN HALUS KUALITAS SHOW 38cm


[MK0187] JOGOTIRTO KOI MADIUN
 1. - [350] TANCHO SHOWA F 40cm
 2. - [300] SANKE TATEGOI M 33cm
 3. - [200] SHOWA M 30cm


[MK0857] MBAREK GANG KUDUS
 1. - [350] SHOWA F1 DAINICHI CALON BADAK 40cm


[MK0370] DAFFA KOI PONOROGO
 1. - [300] SHOWA 42cm
 2. - [300] KOHAKU 3STEP MERAH DARAH KORBAN BNR LAGI 40cm


[MK0328] KOI PAS WEEKEND JOGJA
 1. - [250] IMPORT SHOWA 24cm
 2. - [250] IMPORT SHOWA 25cm


[MK0217] NOCLASS KOI BLITAR
 1. - [225] PAKET 20EKOR DOITSU BAHAN KEEP 1525cm


[MK0412] GD KOI BLITAR
 1. - [200] SHOWA QUALITY 31cm
 2. - [150] KOHAKU BAHAN KEEP 25cm
 3. - [150] SANKE TATEGOI BAHAN BAGUS 28cm


[MK1409] SKY KOI BLITAR
 1. - [200] SOWA 30cm
 2. - [200] TANCO SANKE 35cm
 3. - [150] TANCO SOWA 32cm


[MK1250] KOI NATION BATU
 1. - [150] SHOWA DOITSU 27cm
 2. - [100] SHOWA DOITSU 25cm
 3. - [100] SHOWA DOITSU 27cm
 4. - [100] SHOWA DOITSU 27cm
 5. - [50] SHOWA DOITSU S 27cm


[MK0732] MM MINIONS BLITAR
 1. - [150] MARUTEN SHOWA 13cm HQ PATERN CIAMIK BAHAN BAGUS
 2. - [125] MARUTEN SHOWA 14cm HQ POLA 3 STEP
 3. - [125] MARUTEN SHOWA 15cm BAHAN BAGUS


[MK0012] PANDAWA KOI YOGYAKARTA & AERO KOI
 1. - [150] KOHAKU DOITSU 30cm


[MK0839] KOIHOLIC AUCTION N SALE SERANG BANTEN
 1. - [150] SHOWA IMPORT SEKIGUCHI KOI FARM UP TO 20cm
 2. - [100] SHOWA IMPORT SEKIGUCHI KOI FARM 15cm
 3. - [100] SHOWA IMPORT SEKIGUCHI KOI FARM UP TO 20cm
 4. - [100] SHOWA IMPORT SEKIGUCHI KOI FARM 15cm


[MK1172] KOIRIO SUMEDANG
 1. - [125] SANKE 35cm HQ


[MK1263] GAMS KOI HOUSE BLITAR
 1. - [100] SHOWA SANSHOKU 25cm
 2. - [100] SHOWA DOITSU 17cm
 3. - [50] SHOWA 15cm
 4. - [50] SHOWA 30cm
RANK 6

[6281212131XXX] jma.kusnadi

250x Bid
Menang 68 Ekor
AVG Rp 659.000 / Ekor
36 Ikan
Rp 16.125.000


[MK0169] GAVIN KOI YOGYAKARTA
 1. - [1600] SHIRO UTSURI SQ 44cm


[MK1142] AJI KOI AUCTION PONOROGO
 1. - [1050] TANCO KOHAKU KUMPAY ISTEMEWA 41cm
 2. - [300] KUMPAY MUKASI GOLD 38cm


[MK1160] WESTPROX KOI GARDEN JOGJA
 1. - [900] KARASI 50cm


[MK0384] PUTRA KOI FARM BLITAR
 1. - [800] MARUTEN ARAGOKE 46cm


[MK1078] JAKAL KOI JOGJA YOGYAKARTA
 1. - [750] HQ SORAGOI JINTAI 48cm
 2. - [750] SORAGOI 55cm
 3. - [400] SORAGOI 50cm
 4. - [400] KUMPAY MATSUBA 50cm


[MK0857] MBAREK GANG KUDUS
 1. - [750] SORAMEL GINRIN BREED MADINA AZIS 50cm


[MK1058] BINTARO KOIKU JAKARTA SELATAN
 1. - [700] TANCHO SANKE SAKAI COLTD NON CERTY HILANG MALE 52cm
 2. - [400] TOSAI KOHAKU MATSUE KOI FARM DOB 2023 UNCHECK 30cm


[MK0728] SIROJ KOI FARM BLITAR
 1. - [700] OCHIBA ARAGOKE GINRIN 50cm


[MK1081] TAJEMTRA KOI JEMBER
 1. - [650] CARAMEL GINRIN 50cm


[MK0553] LARISA KOI BLITAR
 1. - [600] KUMPAY MUKASI GINDRIN 44cm
 2. - [350] KUMPAY CREAMI OGON 42cm
 3. - [200] DRAGON WASABI 39cm
 4. - [175] KUJAKU KUMPAY 32cm


[MK0314] NOURA KOI FISH PONOROGO
 1. - [550] SORAGOI KKF PUNUK EXSTRIM 30cm


[MK0438] MAGETAN NISHIKIGOI
 1. - [500] SQ KARAMEL MALE 42cm


[MK0368] MACH KOI BY SJD JOGJA
 1. - [400] ARAGOKE 45cm


[MK1141] FINATATEGOI KOI BLITAR
 1. - [400] BUTTERFLY KUMPAY MIDORI GOLD 37cm
 2. - [150] KUMPAYBUTTERFLY MIDORI 30cm
 3. - [150] KUMPAYBUTTERFLY KARASHI 2728cm


[MK0457] WILLY KOI FARM BLITAR
 1. - [300] KARASI GINRIN PUNUK OVR 33cm
 2. - [275] KARASI GINRIN PUNUK OVR 33cm


[MK0516] DK BLITAR
 1. - [250] KUPU2 EMAS INDAH 34cm
 2. - [200] HULK MIDORI KUMPAY 35cm
 3. - [200] KUMPAY BLACK DIAMOND 36cm
 4. - [200] KUMPAY GOLDEN 32cm


[MK0370] DAFFA KOI PONOROGO
 1. - [250] KUMPAY PLATINUM 45cm


[MK1350] ASLIKOI BLITAR
 1. - [200] ARAGOKE GOLD MUKASHI 34cm


[MK0222] ANAS KOI BLITAR
 1. - [175] MUKASI GINRIN 37cm
 2. - [150] HARIWAKE MULUS 34cm


[MK1339] NKC NISHIKIGOI PONOROGO
 1. - [150] KUMPAY HARIWAKE 3 STEP ORIGINAL 35cm


[MK1171] ISMAN KOI FARM BLITAR
 1. - [150] BULKY MIDORI GINRIN BL KHUSNUL 30cm
RANK 7

[6281806894XXX] Bagus

108x Bid
Menang 37 Ekor
AVG Rp 328.000 / Ekor
35 Ikan
Rp 11.550.000


[MK1079] ZEEKOI SHOP BLITAR
 1. - [650] CAGOI PUNUKBULKY 42cm


[MK0434] PANGESTU KOI BLITAR
 1. - [600] SHOWA SISIK CAKEP ORIGINAL 45cm
 2. - [600] SHOWA SISIK ORIGINAL 45cm


[MK0862] STARSKOI BLITAR
 1. - [550] CARAMEL CLASIC CALON INDUKAN YANG BAIK 49cm


[MK0666] MIA TAMAN KOI BLITAR
 1. - [550] JUMBO SHOWA TATEGOI F1 49cm


[MK1138] FISAKA KOI FRAM BLITAR
 1. - [550] SHIRO UTSURI 45cm


[MK1428] DHUPA KOI KUDUS
 1. - [550] SHOWA SANSHOKU 44cm
 2. - [350] CARAMEL HQ 41cm
 3. - [300] CARAMEL GINRIN SQ 38cm


[MK1197] PLANET KOI KEDIRI
 1. - [500] AKA HAJIRO 39cm


[MK1388] BATARI KOI BLITAR
 1. - [450] KAWARIMONO SABIKOYO 42cm MALE


[MK0169] GAVIN KOI YOGYAKARTA
 1. - [400] CHAGOI TEMBAGA 45cm


[MK0841] 99KOI AUCTION BLITAR
 1. - [400] BUDO GOROMO SQ 37cm


[MK0632] MBM NISHIKIGOI BLITAR
 1. - [400] SHOWA DOITSU MURNI F1 SAKAI 37cm MALE


[MK1276] GENDUT KOI FARM BLITAR
 1. - [400] KARASI MANGO 45cm


[MK1418] RONGGOLAWE KOI FARM BLITAR
 1. - [350] SIRO UDSURI 38cm HQ RAWATAN KOLAM FILTER CIAMIK


[MK0399] HAZEL KOI BOGOR
 1. - [300] SHIRO SQ 30cm


[MK0857] MBAREK GANG KUDUS
 1. - [300] RED CORN FUKURIN BAGUS 40cm


[MK1393] ALAM KOI TULUNGAGUNG
 1. - [300] KARASI 44cm


[MK1206] NAJAH KOI JOGJA
 1. - [250] CHAGOI 47cm


[MK1417] RUMAH KOI BOGOR
 1. - [250] SHOWA SANSHOKU 40cm


[MK1383] ALUM KOI MART BEKASI
 1. - [250] HI UTSURI 30cm MALE


[MK0617] SIE KOI FARM KEDIRI
 1. - [250] SHOWA 45cm


[MK1266] KM KOI BLITAR AUCTION
 1. - [250] KARASI GINRIN BAKAT JUMBO3738cm
 2. - [200] KARASI GINRIN BAKAT JUMBO 3536cm


[MK1403] JUWON KOI BLITAR
 1. - [225] KARAMEL 40cm
 2. - [200] KARAMEL 35cm


[MK0769] BHARATA KOI MALANG
 1. - [200] HI SHOWA 38cm


[MK0370] DAFFA KOI PONOROGO
 1. - [200] SIRO POLA PETIR 34cm
 2. - [200] KARASI GINRIN 41cm


[MK0475] ALURA KOI AUCTION BLITAR
 1. - [150] SHOWA SANSHOKU 26cm


[MK0957] ROMANO KOI CENTER BLITAR
 1. - [150] ARAGOKE UCIBA GINRIN BREDER PAK PURNADI 38cm


[MK0349] RUANG KOI BLITAR
 1. - [100] SHOWA SANSHOKU 26cm
 2. - [100] SHOWA GINRIN 25cm


[MK0830] SAHABAT KOI NUSANTARA BLITAR
 1. - [75] 190512 HIUTSURI FULL GINDRIN JOSSS 28cm FEMALE
RANK 8

[6289643966XXX] Dan

559x Bid
Menang 107 Ekor
AVG Rp 109.000 / Ekor
32 Ikan
Rp 3.725.000


[MK0069] ANTASENA KOI TULUNGAGUNG
 1. - [250] SHOWA 42cm
 2. - [250] KOHAKU 49cm
 3. - [250] SHOWA 43cm
 4. - [200] SHOWA 41cm


[MK1276] GENDUT KOI FARM BLITAR
 1. - [200] SABIKOYO KACAMATA 40cm
 2. - [100] KOHAKU DOITSU 35cm
 3. - [100] KOHAKU 35cm
 4. - [100] KARAMEL 48cm
 5. - [100] KOHAKU 35cm


[MK1362] HARRIS KOI KUDUS
 1. - [200] SABIKOYO 43cm
 2. - [150] SHOWA 37cm
 3. - [100] SHUSUI 36cm


[MK0222] ANAS KOI BLITAR
 1. - [150] KOHAKU UCIBENI 40cm
 2. - [125] KI UTSURI 36cm
 3. - [100] KOHAKU GINRIN 34cm


[MK0164] ANDHI FISH FARM YOGYAKARTA
 1. - [150] KOROMO 39cm
 2. - [100] KOROMO 32cm


[MK1339] NKC NISHIKIGOI PONOROGO
 1. - [150] MARUTEN KUJAKU ISTIMEWA 30cm


[MK0012] PANDAWA KOI YOGYAKARTA & AERO KOI
 1. - [100] SHOWA KINDAI MARUTEN 30cm


[MK0187] JOGOTIRTO KOI MADIUN
 1. - [100] KARASU DOITSU M 41cm


[MK0314] NOURA KOI FISH PONOROGO
 1. - [100] KUMPAY PLATINUM KORBAN BNR 36cm
 2. - [100] KINDAI SHOWA 31cm


[MK0830] SAHABAT KOI NUSANTARA BLITAR
 1. - [75] 090514 SHOWA FULL GINDRIN JOSS 27cm FEMALE
 2. - [50] 060512 HI SHOWA FULL GINDRIN PADAT 23cm FEMALE
 3. - [50] 060512 HI SHOWA TOP FULL GINDRIN 24cm FEMALE
 4. - [50] 060512 HI SHOWANGAR FULL GINDRIN TOP 24cm FEMALE
 5. - [50] 070512 SHOWA FULL GINDRIN TOP 25cm FEMALE
 6. - [50] 070512 SHIRO FULL GINDRIN ISTIMEWA 30cm JANTAN


[MK0775] DTE KOI BLITAR
 1. - [75] TANCO SLAYER 33cm


[MK0823] VAN KOI BLITAR
 1. - [50] KUCIBENI GOROMO HITAM PEKAT 25cm
 2. - [50] SANKE SANKOKU TATEGOI SUMI BAGUS 27cm
 3. - [50] SANKE KUCIBENI SUMI PEKAT KUALITAS BAGUS 28cm
RANK 9

[6285251366XXX] 628525136XXXX

65x Bid
Menang 34 Ekor
AVG Rp 178.000 / Ekor
30 Ikan
Rp 5.575.000


[MK0624] KAISAR PANGANDARAN KOI
 1. - [1100] SHOWA 50cm


[MK0805] SK4WAN KOI CENTER BLITAR
 1. - [475] SHOWA GINRIN SUPER QUALITY 25cm


[MK0661] POPULER AUCTION BLITAR
 1. - [400] SQ ASAGI 13cm


[MK0580] CAK KOI CENTER BLITAR
 1. - [300] MARUTEN OCHIBA FULL ARAGOKE 41cm


[MK1383] ALUM KOI MART BEKASI
 1. - [300] SHOWABULKY MERAH STRONG 40cm


[MK0537] ALP KOI CENTRE PATI
 1. - [300] KINDAI SHOWA 40cm


[MK0868] FUJI KOI KEDIRI
 1. - [250] FUJI KOI COLOR BOOSTER MIX MAGGOT 8KG 30cm


[MK0038] JANU SAKTI KOI AUCTION BLITAR
 1. - [250] TANCHO SHOWA 45cm


[MK1360] NURKOI AUCTION BLITAR
 1. - [250] SHOWA 20cm


[MK0575] ANOK KOI FARM BLITAR
 1. - [175] SHOWA 17cm


[MK0475] ALURA KOI AUCTION BLITAR
 1. - [150] SHIRO GINRIN 18cm


[MK0447] KUNDEN KOI BLITAR
 1. - [150] SANKE DOITSU 25cm


[MK0278] KANIGOI KOI FARM BLITAR
 1. - [125] SHIRO UTSURI SQ 25cm
 2. - [50] SHOWA GINRIN SQ 15cm
 3. - [50] SHIRO GINRIN SQ 16cm


[MK1007] JIO KOI AUCTION BLITAR
 1. - [125] SHOWA GINRIN SQBREEDBUDI GLAGAH 15cm
 2. - [100] SHOWA GINRIN SQ BREEDBUDI GLAGAH 16cm
 3. - [100] SHIRO GINRIN BREEDBUDI GLAGAH 13cm
 4. - [100] SHOWA GINRIN SQ BREEDBUDI GLAGAH 15cm
 5. - [100] SHOWA GINRIN SQ BREEDBUDI GLAGAH 13cm
 6. - [100] SHOWA SISIK SQ BREEDBUDI GLAGAH 15cm
 7. - [100] SHOWA GINRIN SQ BREEDBUDI GLAGAH 15cm


[MK0349] RUANG KOI BLITAR
 1. - [100] SHOWA GINRIN 24cm


[MK0703] SEP PUTRA KOI SUKABUMI
 1. - [100] SANKE 17cm


[MK0802] RISTA KOI BLITAR
 1. - [75] TANCHO KOHAKU 20cm


[MK1070] FAMILY BERKAH KOI 2001 BLITAR
 1. - [50] KOHAKU DOITSU MURNI MALE 15cm
 2. - [50] SANKE DOITSU MURNI MALE 15cm
 3. - [50] SANKE DOITSU MURNI MALE 20cm


[MK0732] MM MINIONS BLITAR
 1. - [50] TANCHO SHOWA 12cm HQ


[MK1263] GAMS KOI HOUSE BLITAR
 1. - [50] TANCHO SANKE DOITSU 15cm
RANK 10

[628213999XXX3] 628213999XXXX

54x Bid
Menang 28 Ekor
AVG Rp 94.000 / Ekor
28 Ikan
Rp 2.625.000


[MK0555] ASYIFA KOI BLITAR
 1. - [200] KOHAKU TOP PATREN 33cm MALE


[MK0630] CAK PEN KOI KEDIRI
 1. - [200] MARUTEN KINDAI SHOWA 36cm


[MK0553] LARISA KOI BLITAR
 1. - [200] BUTERFLY MIZUO 35cm


[MK0822] PENDEKAR KOI KUDUS
 1. - [175] TANCO SHOWA JANTAN 43cm LUKA BEKAS KENA AQUARIUM TAPI AMAN
 2. - [100] CARAMEL GINDRIN HQ 33cm


[MK0222] ANAS KOI BLITAR
 1. - [175] WASABI DRAGON 38cm


[MK0128] KAFFA KOI BLITAR
 1. - [150] TANCHO SANKE 32cm


[MK1316] JAVANAKOI BLITAR
 1. - [100] MUKASHI GOLD 20cm
 2. - [50] MUKASHI ARAGOKE 27cm
 3. - [50] MIDORI ARAGOKE 30cm


[MK1383] ALUM KOI MART BEKASI
 1. - [100] TANCHO KUMONBULKY ORIGINAL 31cm


[MK0038] JANU SAKTI KOI AUCTION BLITAR
 1. - [100] BEKKO 42cm


[MK0865] HENKOI BANDUNG
 1. - [100] TANCO SHOWA 35cm


[MK0605] MIRACLE KOI BLITAR AUCTION
 1. - [100] TANCHO KUMPAY ORIGINAL 28cm


[MK0802] RISTA KOI BLITAR
 1. - [100] TAMASABA 8 9cm
 2. - [50] KIN MUKASHI SLEYER 24cm


[MK1023] NADHIRA KOI FARM TANGERANG
 1. - [75] OGON 30cm


[MK0830] SAHABAT KOI NUSANTARA BLITAR
 1. - [75] 160505 ORIGINAL MARUTEN KOHAKU JOSSS 31cm FEMALE
 2. - [50] 130502 ORIGINAL KOHAKU 23cm JANTAN
 3. - [50] 160505 PENJINAK KOLAM CHAGOI FULL GINDRIN JOSSS 21cm JANTAN
 4. - [50] 170505 SANKE MANTAB 22cm FEMALE
 5. - [50] 170505 ORIGINAL TANCHO SHOWA MANTAB 25cm FEMALE
 6. - [50] 180506 SHOWA MANTAB 26cm FEMALE
 7. - [50] 190506 KUJAKU MANTAB 27cm FEMALE


[MK0775] DTE KOI BLITAR
 1. - [75] KUJAKU SLAYER 35cm


[MK0984] UDAB KOI BLITAR
 1. - [50] MIZUHO OGON KUMPAY 24cm
 2. - [50] KUMPAY KUJAKU 24cm


[MK1070] FAMILY BERKAH KOI 2001 BLITAR
 1. - [50] SANKE DOITSU MURNI ORIGINAL 19cm
RANK 11

[62881026286XXX] ~diky firdaus

46x Bid
Menang 28 Ekor
AVG Rp 321.000 / Ekor
27 Ikan
Rp 8.525.000


[MK1177] MUGI MAKMUR FROZEN KOI SERANG
 1. - [1500] KOHAKU GINDRIN JUMBO 60cm


[MK0632] MBM NISHIKIGOI BLITAR
 1. - [700] RED SHOWA SUPER F1 SAKAI 37cm MALE
 2. - [650] SUPER KOHAKU POLA ORI CALON JUMBO F1 SAKAI 40cm FEMALE
 3. - [250] KUJAKU ORI GINAL F1 MARUSAI 35cm FEMALE
 4. - [250] KOHAKU F1 SAKAI 27cm MALE


[MK1372] DHANESA KOI BLITAR
 1. - [450] DOITSU TANCHO SHOWA MURNI ORIGINAL 30cm


[MK0605] MIRACLE KOI BLITAR AUCTION
 1. - [350] SANKE STEP ORIGINAL JUMBO 40BU 39cm


[MK0056] TASELA KOI KLATEN
 1. - [325] MARUTEN SHOWA DOITSHU MURNI ORIGINAL SIZE 20cm


[MK0328] KOI PAS WEEKEND JOGJA
 1. - [300] IMPORT SHOWA 24cm
 2. - [300] IMPORT SHOWA 24cm
 3. - [250] IMPORT BENIGOI 33cm
 4. - [200] IMPORT SHOWA 19cm
 5. - [200] IMPORT SHOWA 20cm


[MK0839] KOIHOLIC AUCTION N SALE SERANG BANTEN
 1. - [300] HIGH QUALITY SHOWA IMPORT SEKIGUCHI KOI FARM UP TO 20cm
 2. - [200] HIGH QUALITY SHOWA GINRIN IMPORT MARUSEI KOI FARM UP TO 20cm
 3. - [100] HIGH QUALITY SHOWA IMPORT SEKIGUCHI KOI FARM 15cm


[MK0644] BEGUNDAL KOI BLITAR
 1. - [300] BENIGOI 35cm FUULL GINRIN TEMBUS


[MK0661] POPULER AUCTION BLITAR
 1. - [300] TAISO SANSOKU ORIGINAL NYENI 37cm


[MK0038] JANU SAKTI KOI AUCTION BLITAR
 1. - [275] SHIRO 39cm


[MK0187] JOGOTIRTO KOI MADIUN
 1. - [250] SHIRO F 33cm
 2. - [200] PLATINUM M 31cm


[MK0872] KASUZU KOI FARM TULUNGAGUNG
 1. - [225] PLATINUM SLAYER 40cm


[MK0868] FUJI KOI KEDIRI
 1. - [200] SAKAI LTD KOHAKU 16cm


[MK0098] GENDOL KOI KEDIRI
 1. - [125] MINION 19cm


[MK0823] VAN KOI BLITAR
 1. - [125] KOHAKUBULKY RED STRONG 24cm


[MK0080] ZAFIN KOI BLITAR
 1. - [100] TANCHO SHOWA 15cm


[MK0278] KANIGOI KOI FARM BLITAR
 1. - [100] SHOWA GINRIN SQ 17cm
RANK 12

[6281280102XXX] HOME KOIKU

426x Bid
Menang 99 Ekor
AVG Rp 229.000 / Ekor
26 Ikan
Rp 6.200.000


[MK0253] WONGKOI TULUNGAGUNG
 1. - [500] HI UTSURI HIGH QUALITY 38cm


[MK0763] KOI KULTURE SUMEDANG
 1. - [500] KIN KI UTSURI 40cm


[MK1276] GENDUT KOI FARM BLITAR
 1. - [500] SABIKOYO 50cm
 2. - [200] SABIKOYO GINDRIN 37cm


[MK0069] ANTASENA KOI TULUNGAGUNG
 1. - [400] BUDHO GOROMO 37cm
 2. - [350] BUTTERFLY AI GOROMO 49cm
 3. - [300] BUTTERFLY SANKE 42cm
 4. - [250] TC SHOWA 35cm
 5. - [250] BUTTERFLY SANKE 42cm


[MK0868] FUJI KOI KEDIRI
 1. - [350] SHINODA HI UTSURI 28cm
 2. - [200] SHIRO READY SHOW MOTOGORO IMBANG 31cm
 3. - [200] SHINODA HI UTSURI 21cm


[MK1142] AJI KOI AUCTION PONOROGO
 1. - [250] KOHAKU CALON MUNUK 27cm
 2. - [200] KOHAKU BLODLINE AKF 34cm
 3. - [200] GHISIKI RACING 34cm
 4. - [100] KOHAKU 32cm


[MK0370] DAFFA KOI PONOROGO
 1. - [250] CAGOI ARAGOKE BODI TOP 40cm
 2. - [150] MUKASI 45cm
 3. - [150] TANCO SHOWA TATAGOI 33cm


[MK0012] PANDAWA KOI YOGYAKARTA & AERO KOI
 1. - [250] KOHAKU SANKE KUJAKU 283636cm


[MK0893] AYU KOI TULUNGAGUNG
 1. - [125] HI UTSURI MALE 34cm
 2. - [125] KARASI MATA MERAH FEMALE 35cm
 3. - [125] KARASI MATA MERAH MALE 34cm
 4. - [100] HI UTSURI MALE 34cm
 5. - [100] HI SHOWA FEMALE 36cm


[MK0837] NKF KOI BLITAR
 1. - [75] GOROMO INAZUMA ORIGINAL 21cm
RANK 13

[6282240227XXX] Iankgraph

76x Bid
Menang 38 Ekor
AVG Rp 131.000 / Ekor
24 Ikan
Rp 3.175.000


[MK0169] GAVIN KOI YOGYAKARTA
 1. - [350] TANCHO SHOWA 44cm


[MK0012] PANDAWA KOI YOGYAKARTA & AERO KOI
 1. - [250] KOHAKU DOITSU 30cm
 2. - [150] CHAGOI GINRIN 36cm


[MK0632] MBM NISHIKIGOI BLITAR
 1. - [250] RED SANKE SUPER F1 SAKAI 32cm MALE


[MK0823] VAN KOI BLITAR
 1. - [225] TANCO GOROMO ORIGINAL 25cm
 2. - [75] GOROMO SEMI INAZUMA ORIGINAL 24cm


[MK0417] ZHEA KOI BLITAR
 1. - [150] SHOWA MARUTEN 27cm


[MK0661] POPULER AUCTION BLITAR
 1. - [150] MARUTEN SANKE SAKURA 35cm


[MK0187] JOGOTIRTO KOI MADIUN
 1. - [150] MARUTEN SHOWA M 35cm
 2. - [100] PLATINUM F 32cm


[MK1163] SUKAKOI MAJALENGKA
 1. - [150] SHOWA GINRIN 43cm GINRIN PADAT


[MK0217] NOCLASS KOI BLITAR
 1. - [150] KUMPAY GINRIN 37cm
 2. - [125] KUMPAY GINRIN KOHAKU 3STEP ORIGINAL 35cm
 3. - [125] KUMPAY KOHAKU ORIGINAL HQ 32cm


[MK0080] ZAFIN KOI BLITAR
 1. - [100] KOHAKU 32cm
 2. - [100] SANKE 30cm


[MK0827] KARASAN KOI BANTUL
 1. - [100] SHOWA GINRIN 28cm


[MK0475] ALURA KOI AUCTION BLITAR
 1. - [100] SHOWA MARUTEN 27cm


[MK1224] ALICIA KOI FARM BLITAR KAB,BLITAR
 1. - [100] KOHAKU ORIGINAL FEMALE 34cm


[MK0723] PINTOR KOI BLITAR
 1. - [75] SANKE DOITSU FEMALE 27cm
 2. - [75] SHOWA GINRIN MALE23cm


[MK1356] KOINEDAFFA BLITAR
 1. - [50] SHOWA 28cm
 2. - [50] SHOWA 28cm


[MK1309] SERENA KOI FARM BLITAR
 1. - [25] SANKE 25cm
RANK 14

[6281215105XXX] 6281215105XXX

462x Bid
Menang 249 Ekor
AVG Rp 260.000 / Ekor
24 Ikan
Rp 11.100.000


[MK1366] GROW OUT PANAMA KOI INDONESIA X AKF - SIDOARJO
 1. - [2400] KOHAKU 44cm


[MK0421] REDJOE KOI TANGSEL
 1. - [1400] SUPER QUALITY SHOWA 45cm HOSHIKIN KOI FARM IMPORT
 2. - [450] KC SHOWABUDI GLAGAH 26cm
 3. - [300] KC SHOWABUDI GLAGAH 25cm


[MK0857] MBAREK GANG KUDUS
 1. - [950] KOHAKU AKF BODY BERPUNUK 48cm


[MK1128] KOIJEH TANGERANG
 1. - [700] KONDO KOHAKU 48cm


[MK0396] VIOLA KOI BLITAR
 1. - [425] SHOWA ORIGINAL 35cm


[MK0174] ASTRO KOI BLITAR
 1. - [400] GOSHIKI 22cm


[MK0142] MO KOI AUCTION FEAT LUCKY AUCTION
 1. - [400] KOHAKU 36cm
 2. - [300] KOHAKU 30cm


[MK1078] JAKAL KOI JOGJA YOGYAKARTA
 1. - [400] F1 SHOWA 34cm


[MK0457] WILLY KOI FARM BLITAR
 1. - [375] MARUTEN SANKE ORI 45cm


[MK0789] PRATAMA MOKOI KUNINGAN JABAR
 1. - [350] GREEN CARAMEL GINRIN 37cm LOKASI JAWA BARAT


[MK0839] KOIHOLIC AUCTION N SALE SERANG BANTEN
 1. - [300] HIGH QUALITY SHOWA IMPORT SEKIGUCHI KOI FARM UP TO 20cm
 2. - [150] HIGH QUALITY SHOWA IMPORT SEKIGUCHI KOI FARM UP TO 20cm


[MK1058] BINTARO KOIKU JAKARTA SELATAN
 1. - [300] TOSAI KOHAKU MATSUE KOI FARM DOB 2023 UNCHECK 30cm


[MK0167] DABS KOI HOUSE YOGYAKARTA
 1. - [300] KOHAKU 28cm


[MK0447] KUNDEN KOI BLITAR
 1. - [250] GHOSIKI 26cm
 2. - [150] SANDAN KOHAKU 20cm


[MK0564] CARC PONOROGO
 1. - [200] TATEGOI SHOWA 26cm
 2. - [200] SAKURA KOHAKU 24cm


[MK1409] SKY KOI BLITAR
 1. - [200] KINDAI SOWA 25cm


[MK1137] 35 KOI FARM BOGOR
 1. - [150] SHOWA 35cm


[MK0584] CAKRAWALA AUCTION BLITAR
 1. - [50] KOHAKU 29cm
RANK 15

[6281235066XXX] Exotic

44x Bid
Menang 24 Ekor
AVG Rp 111.000 / Ekor
23 Ikan
Rp 2.575.000


[MK0661] POPULER AUCTION BLITAR
 1. - [275] PAKET 6EKOR KOHAKU 2427cm


[MK0584] CAKRAWALA AUCTION BLITAR
 1. - [250] PAKET 4 EKOR 2931cm
 2. - [200] PAKET KOHAKU 6 EKOR 2528cm
 3. - [150] PAKET 10 EKOR KOHAKU 2025cm
 4. - [100] MARUTEN KUJAKU 33cm
 5. - [50] KOHAKU 24cm


[MK0605] MIRACLE KOI BLITAR AUCTION
 1. - [200] KOHAKU ORIGINAL 4 EKOR 2931cm
 2. - [150] SHOWA TATEGOI 4 STEP ORIGINAL 29cm
 3. - [100] PAKET ORIGINAL 4 EKOR 2731cm
 4. - [100] KUCIBENI MARUTEN GOSHIKI ORIGINAL 25cm


[MK1040] ADIFA KOI JOGJA
 1. - [200] SHOWA TATEGOI 35cm


[MK1245] CANSADE KOI AUCTION YOGYAKARTA
 1. - [125] TANCHO SANKE TATEGOI 30cm
 2. - [75] TANCHO SANKE 28cm
 3. - [75] TANCHO SANKE GINRIN 28cm


[MK1104] GALLERY KOI KLATEN
 1. - [100] SANDAN KOHAKU 26cm


[MK0830] SAHABAT KOI NUSANTARA BLITAR
 1. - [75] 020505 ORIGINAL TANCHO KUJAKU BAHAN MANTAB 30cm FEMALE
 2. - [50] 130502 ORIGINAL TANCHO KOHAKU 33cm FEMALE
 3. - [50] 170505 ORIGINAL TANCHO KOHAKU 25cm JANTAN
 4. - [50] 170505 ORIGINAL KOHAKU MANTAB 25cm FEMALE
 5. - [50] 170505 ORIGINAL TANCHO SHOWA TATEGOI PROSPEK JOSSS 27cm FEMALE
 6. - [50] 170505 ORIGINAL TANCHO SHOWA MANTAB 27cm JANTAN


[MK1330] BIMBIMKOI KLATEN
 1. - [50] KOHAKU 18cm


[MK1261] ARETA KOI SOLO
 1. - [50] MARUTEN KOHAKU 4 STEP 13cm
RANK 16

[6285246713XXX] SVC comp

333x Bid
Menang 101 Ekor
AVG Rp 121.000 / Ekor
23 Ikan
Rp 4.260.000


[MK1128] KOIJEH TANGERANG
 1. - [400] GHOSIKI 34cm


[MK0929] LATIF KOI BLITAR
 1. - [350] KOHAKU GINRIN RED STRONG HQ 36cm


[MK1263] GAMS KOI HOUSE BLITAR
 1. - [350] ASAGI 28cm


[MK0555] ASYIFA KOI BLITAR
 1. - [325] KOHAKU GINRIN PATREN ISTIMEWA 35cm MALE


[MK0080] ZAFIN KOI BLITAR
 1. - [325] GOSIKI 30cm
 2. - [100] PAKET MIXS 2131cm


[MK1078] JAKAL KOI JOGJA YOGYAKARTA
 1. - [300] F1 SHUSUI 40cm


[MK0457] WILLY KOI FARM BLITAR
 1. - [250] KOHAKU 34cm


[MK1136] KOMBOR ANGKRIK KOI BERSOEDARA BLITAR
 1. - [200] SHIRO 36cm


[MK0868] FUJI KOI KEDIRI
 1. - [200] FUJI KOI FOOD MIX MAGGOT 8KG 30cm


[MK0837] NKF KOI BLITAR
 1. - [175] KOHAKU SIMPLE PETREN ORIGINAL 26cm
 2. - [75] KOHAKU INAZUMA MERAH STRONG ORIGINAL 24cm


[MK0222] ANAS KOI BLITAR
 1. - [150] MARUTEN KOHAKU 34cm


[MK0056] TASELA KOI KLATEN
 1. - [150] SHUSUI SIZE 22cm
 2. - [125] SHUSUI SIZE 23cm
 3. - [100] SANKE DOITSHU MURNI SIZE 24cm
 4. - [75] MINIOM KOHAKU SIZE 19cm
 5. - [50] KOHAKU SIZE 25cm


[MK0027] NANUNA KOI FARM BLITAR
 1. - [150] ASAGI 26cm KONJO


[MK1409] SKY KOI BLITAR
 1. - [150] ASAGI 25cm


[MK0006] RANIA KOI FARM JEMBER
 1. - [100] TANCHO SANKE 21cm


[MK0783] KOI 99 BLITAR
 1. - [100] KABUTO 35cm


[MK0354] FU NISHIKIGOI KEDIRI
 1. - [60] MAGGOT GRADE A 1KG 4cm
RANK 17

[6287779000XXX] Diedo

319x Bid
Menang 162 Ekor
AVG Rp 138.000 / Ekor
23 Ikan
Rp 3.775.000


[MK1163] SUKAKOI MAJALENGKA
 1. - [300] TAMASABA 5 SAMPAI 9cm 50 EKOR
 2. - [300] TAMASABA 5 SAMPAI 9cm 50 EKOR


[MK1078] JAKAL KOI JOGJA YOGYAKARTA
 1. - [300] KOHAKU 55cm
 2. - [200] F1 SHOWA 42cm


[MK1362] HARRIS KOI KUDUS
 1. - [250] SABIKOYO 45cm
 2. - [175] SABIKOYO 39cm


[MK0584] CAKRAWALA AUCTION BLITAR
 1. - [225] PAKET KUJAKU 10 EKOR 1520cm
 2. - [200] PAKET DOITSU 7 EKOR 1820cm
 3. - [100] SHOWA 30cm
 4. - [75] PAKET 2 EKOR 2830cm


[MK0324] KOISHOP PONOROGO
 1. - [200] GINRIN SHIRO QUALITY 26cm


[MK0217] NOCLASS KOI BLITAR
 1. - [200] KUMPAY GINRIN SANKE HQ 37cm
 2. - [200] KUMPAY GINRIN SANKE HQ 33cm
 3. - [175] KUMPAY GINRIN SANKE HQ 35cm


[MK0893] AYU KOI TULUNGAGUNG
 1. - [150] KARASUGOI MALE 37cm
 2. - [100] SHOWA DOITSU MURNI MALE 41cm
 3. - [75] SHOWA GINRIN FEMALE 35cm


[MK1023] NADHIRA KOI FARM TANGERANG
 1. - [100] BEKKO GR F1 29cm
 2. - [75] MUKASI GOLD 25cm
 3. - [75] KOHAKU 30cm


[MK1068] 2WARUNGKOI TANGERANG
 1. - [100] DOITSU KOHAKU 2STEP SQ 25cm
 2. - [100] KIKUSHUI GOOD BODY 21cm
 3. - [100] DOITSU SANKE CERAH 21cm
RANK 18

[6282166255XXX] Sarposadel

65x Bid
Menang 31 Ekor
AVG Rp 265.000 / Ekor
23 Ikan
Rp 5.900.000


[MK1195] KOIRIQ NISHIKIGOI CIREBON
 1. - [400] SHOWA DAINICHI 28cm
 2. - [400] SHOWA DAINICHI 32cm
 3. - [400] SHOWA DAINICHI 31cm
 4. - [400] HIUTSURI SHINODA 26cm
 5. - [300] SHOWA DAINICHI 31cm
 6. - [300] SHOWA DAINICHI 27cm
 7. - [300] HIUTSURI SHINODA 26cm
 8. - [200] OCHIBA OZUMI IKARASHI 35cm
 9. - [200] HIUTSURI SHINODA 40cm
 10. - [200] HIUTSURI SHINODA 36cm


[MK1245] CANSADE KOI AUCTION YOGYAKARTA
 1. - [325] HANA ASAGI 28cm
 2. - [325] HANA ASAGI 26cm
 3. - [275] ASAGI 28cm
 4. - [250] TAISHO SANSHOKU IMPORT MARUDO 35cm
 5. - [225] SHOWA GINRIN TATEGOI IMPORT OTSUKA 27cm
 6. - [225] HANA ASAGI 28cm
 7. - [200] TAISHO SANSHOKU IMPORT MARUDO 28cm
 8. - [200] SHOWA GINRIN IMPORT OTSUKA 28cm
 9. - [200] TAISHO SANSHOKU IMPROT MARUDO 30cm
 10. - [200] SHOWA TATEGOI 21cm
 11. - [175] SHOWA SANSHOKU IMPORT ISA 22cm
 12. - [150] SHOWA 23cm
 13. - [50] SHOWA 22cm
RANK 19

[6281331909XXX] 628133190XXXX

63x Bid
Menang 57 Ekor
AVG Rp 90.000 / Ekor
23 Ikan
Rp 2.480.000


[MK1025] DIAMOND KOI BLITAR
 1. - [200] PAKET HEMAT 5 EKOR PENJINAK KOLAM 2527cm
 2. - [50] KAWARI TATEGOI HQ 13cm
 3. - [50] GOLD MUKASHI 19cm
 4. - [50] BLACK KIKOKURYU 20cm


[MK0451] AZZA KOI FARM BLITAR
 1. - [200] KARASU 41cm
 2. - [100] POLOSAN SERAP 45cm


[MK0217] NOCLASS KOI BLITAR
 1. - [175] KUMPAY MIZUO RAPI 38cm
 2. - [150] KUMPAY ARAGOKE MUKASI 35cm
 3. - [150] KUMPAY HARIWAKE HQ 40cm
 4. - [125] GINRIN ARAGOKE RAPET 35cm
 5. - [125] KUMPAY ARAGOKE MUKASI 32cm


[MK0775] DTE KOI BLITAR
 1. - [150] KOGANE SLEYER 36cm
 2. - [100] KIKO KUMPAY 35cm
 3. - [100] KUJAKU KUMPAY 39cm
 4. - [100] HARIWAKE SLAYER 35cm


[MK1433] AZZA KOI FARMS 04 BLITAR
 1. - [145] MUKASI ARAGOKE KUALITAS 40cm
 2. - [125] MIZUO 45cm


[MK1414] BLEDOK KOI BLITAR
 1. - [85] SHOWA 2 STEP 20cm
 2. - [60] UCIBA SIGUREN 25cm
 3. - [60] CARAMEL GINRIN 25cm
 4. - [60] HIUTSURI 20cm
 5. - [60] KARASI GINRIN 27cm
 6. - [60] SHIRO UTSURI 24cm
RANK 20

[6281388392XXX] Muchtar Luthfi

591x Bid
Menang 185 Ekor
AVG Rp 118.000 / Ekor
22 Ikan
Rp 2.475.000


[MK0605] MIRACLE KOI BLITAR AUCTION
 1. - [250] DOITSU ORIGINAL 5 EKOR 2630cm
 2. - [125] KOHAKU 2 STEP ORIGINAL MANTAP 26cm
 3. - [100] TANCHO GINRIN ORIGINAL 31cm
 4. - [100] KOHAKU 2 STEP ORGINAL 27cm
 5. - [100] MARUTEN GOSHIKI STEP ORIGINAL 30cm


[MK0056] TASELA KOI KLATEN
 1. - [175] MARUTEN KOHAKU STRONG SIZE 26cm
 2. - [150] SANKE STRONG SIZE 25cm
 3. - [75] KOHAKU DOITSHU MURNI SIZE 20cm
 4. - [75] MARUTEN SHOWA 23cm
 5. - [75] SANKE SIZE 21cm
 6. - [75] SHUSUI SIZE 24cm
 7. - [50] KOHAKU SIZE 22cm


[MK0169] GAVIN KOI YOGYAKARTA
 1. - [150] KARASI MANGO 44cm
 2. - [100] KARASI GINRIN 33cm
 3. - [100] TANCHO SHOWA 31cm
 4. - [100] KARASI MANGO 36cm


[MK0980] ALIF KOI MADIUN
 1. - [150] KOHAKU DOITSU 33cm
 2. - [100] RED KARASI 36cm
 3. - [100] SANKE 37cm


[MK0584] CAKRAWALA AUCTION BLITAR
 1. - [125] KOHAKU 23cm
 2. - [100] SANKE 26cm
 3. - [100] KOHAKU 27cm
RANK 21

[6281336335XXX] LANDI KOI

87x Bid
Menang 22 Ekor
AVG Rp 436.000 / Ekor
22 Ikan
Rp 9.600.000


[MK0142] MO KOI AUCTION FEAT LUCKY AUCTION
 1. - [2000] BLACK DIAMOND 57cm
 2. - [600] BLACK DIAMOND 52cm
 3. - [500] ASAGI 49cm


[MK0632] MBM NISHIKIGOI BLITAR
 1. - [900] SQ GIN KAGE UTSURI SUPER JUMBO SERTIFIKAT JUARA 3 58cm MALE


[MK1276] GENDUT KOI FARM BLITAR
 1. - [650] KARASI KOYO 50cm
 2. - [450] RED KOYO 47cm
 3. - [300] TANCO SABIKOYO 45cm


[MK1336] AHY KOI PURWOKERTO
 1. - [500] KARASHI LEMON KUNING CERAH 56cm


[MK0822] PENDEKAR KOI KUDUS
 1. - [400] KARASI GOLDEN CORN BY MADINA AZIZ 50cm


[MK0769] BHARATA KOI MALANG
 1. - [400] KARASI GINRINBULKY HQ 43cm


[MK0069] ANTASENA KOI TULUNGAGUNG
 1. - [350] SANKE 47cm


[MK0179] MALABAR KOI AUCTION SEMARANG
 1. - [350] KOHAKU STRONG REDSQ 43cm LOKASI SEMARANG MALE


[MK0639] PANDA KOI AUCTION BLITAR
 1. - [300] TENGKORAK SERAM 40cm


[MK0222] ANAS KOI BLITAR
 1. - [300] DRAGON WASABI GINRIN 41cm
 2. - [250] KARAMEL DRAGON 33cm


[MK0139] ANDREAS KOI BLITAR
 1. - [300] KOHAKU 35cm


[MK1372] DHANESA KOI BLITAR
 1. - [250] DOITSU TANCHO SHOWA MURNI ORIGINAL 30cm


[MK0516] DK BLITAR
 1. - [250] GINRIN SORAGOIBULKY 35cm


[MK0644] BEGUNDAL KOI BLITAR
 1. - [200] MARUTEN KAWARI 38cm ANTIQ


[MK0441] VINDA KOI AUCTION BLITAR
 1. - [150] BUDO GOROMO 42cm MALE


[MK0957] ROMANO KOI CENTER BLITAR
 1. - [100] SABIKOYO BREDER PAK PURNADI 35cm


[MK0158] ENDE KOI SALATIGA
 1. - [100] KUMONRYU 30cm
RANK 22

[6281335283XXX] Dani

1009x Bid
Menang 225 Ekor
AVG Rp 337.000 / Ekor
21 Ikan
Rp 6.300.000


[MK0396] VIOLA KOI BLITAR
 1. - [650] SHOWA HQ 35cm


[MK0142] MO KOI AUCTION FEAT LUCKY AUCTION
 1. - [600] SANKE 45cm
 2. - [200] KOHAKU 24cm
 3. - [100] KOHAKU 28cm


[MK1142] AJI KOI AUCTION PONOROGO
 1. - [550] TANCO SHOWA DOIT MURNI QUALITY 37cm


[MK0644] BEGUNDAL KOI BLITAR
 1. - [550] SHOWA 37cm MARUTEN TUBOHSUMI


[MK0447] KUNDEN KOI BLITAR
 1. - [500] TAISHO SANKE 43cm
 2. - [450] GOROMO ANGGUR 30cm
 3. - [350] SHOWA DOITSU MURNI 37cm


[MK1419] DNR KOI BLITAR
 1. - [400] BEKKO BAHAN KEEPING SHOW 43cm


[MK0324] KOISHOP PONOROGO
 1. - [350] GINRIN HI SHOWA 28cm BERPUNUKGINRIN SKIN HALUS


[MK0349] RUANG KOI BLITAR
 1. - [300] SHOWA SANSHOKU 36cm
 2. - [150] HI UTSURI 32cm


[MK0661] POPULER AUCTION BLITAR
 1. - [200] CARAMEL GINRIN PADAT 28cm


[MK0814] DIO NUGROHO BEKASI
 1. - [200] SPESIAL SHIRO SQ 36cm


[MK0139] ANDREAS KOI BLITAR
 1. - [150] SANKE 23cm
 2. - [125] SANKE 18cm


[MK0012] PANDAWA KOI YOGYAKARTA & AERO KOI
 1. - [150] SHOWA GINRIN 28cm
 2. - [150] SHIRO UTSURI 33cm


[MK0823] VAN KOI BLITAR
 1. - [100] KUJAKU RING RAPI HIKARI TEBAL KEPALA BERSIH REDY SHOW 24cm
 2. - [75] SHIRO UTSURI GINDRIN PADAT BAHAN KIP 20cm
RANK 23

[6281804033XXX] Dody Samudra

959x Bid
Menang 165 Ekor
AVG Rp 189.000 / Ekor
21 Ikan
Rp 5.425.000


[MK0206] DHIBA KOI WONOSOBO
 1. - [850] SHOWA 60cm
 2. - [500] SHOWA 55cm
 3. - [200] GIN MATSUBA 25cm


[MK0661] POPULER AUCTION BLITAR
 1. - [350] MARUTEN SANKE ORIGINAL BODYBULKY PUNUK 40cm
 2. - [350] TANCO BENY KUMON MANTAB 35cm
 3. - [300] UTSHURI BAHAN KEEP 25cm
 4. - [250] SHIRO PUTIH BERSIH ISTIMEWA QUALITY 44cm
 5. - [200] SHOWA PETIR 26cm
 6. - [200] HIU TAWAR 26cm
 7. - [150] TANCO SHOWA ORIGINAL 29cm


[MK1078] JAKAL KOI JOGJA YOGYAKARTA
 1. - [300] F1 TANCHO SHOWA 40cm
 2. - [200] F1 SHOWA 33cm
 3. - [150] F1 SHIRO TAYEGOI 53cm


[MK1142] AJI KOI AUCTION PONOROGO
 1. - [300] TANCO KOHAKU 31cm
 2. - [250] KOHAKU 36cm
 3. - [200] SHOWA 22cm
 4. - [150] KOHAKU 32cm
 5. - [150] SHOWA 28cm


[MK0164] ANDHI FISH FARM YOGYAKARTA
 1. - [200] KOROMO 34cm


[MK1245] CANSADE KOI AUCTION YOGYAKARTA
 1. - [100] SANKE MARUTEN 26cm
 2. - [75] TANCHO SANKE TATEGOI 27cm
RANK 24

[6285210814XXX] ~fizl

140x Bid
Menang 44 Ekor
AVG Rp 452.000 / Ekor
21 Ikan
Rp 5.325.000


[MK0056] TASELA KOI KLATEN
 1. - [625] PAKET 2EKOR SHOWA DOIT AKATSUKI SIZE 20cm
 2. - [350] BL AKF KOHAKU SIZE 32cm
 3. - [225] SANKE DOITSHU MURNI STRONG SIZE 20cm
 4. - [200] PAKET 6EKOR MIX SIZE 1925cm


[MK1276] GENDUT KOI FARM BLITAR
 1. - [600] KOHAKU 50cm
 2. - [450] KOHAKU 45cm


[MK0644] BEGUNDAL KOI BLITAR
 1. - [550] KARAMEL 50cm FULL GINRIN SQ


[MK0457] WILLY KOI FARM BLITAR
 1. - [425] HANA SHUSUI 47cm
 2. - [100] SANKE 38cm
 3. - [100] KOHAKU GINRIN 34cm
 4. - [50] SHOWA GINRIN 37cm


[MK0349] RUANG KOI BLITAR
 1. - [200] SHOWA SANSHOKU 36cm
 2. - [200] MARUTEN SHOWA 29cm
 3. - [200] SHOWA SANSHOKU 33cm
 4. - [150] SHOWA SANSHOKU 34cm
 5. - [150] SHOWA GINRIN 25cm
 6. - [150] KINDAY SHOWA 35cm
 7. - [150] KINDAY SHOWA 32cm
 8. - [150] KINDAY SHOWA 35cm
 9. - [150] KINDAY SHOWA TATEGOI 33cm
 10. - [150] KINDAY SHOWA 30cm
RANK 25

[628985115XXX] Yatman, Langlang Koi Fish

961x Bid
Menang 175 Ekor
AVG Rp 116.000 / Ekor
20 Ikan
Rp 3.625.000


[MK0169] GAVIN KOI YOGYAKARTA
 1. - [500] MARUTEN SHOWA 47cm
 2. - [200] SANKE 45cm
 3. - [150] KARAMEL HQ 41cm


[MK1138] FISAKA KOI FRAM BLITAR
 1. - [300] KOHAKU DOITSU MURNI 30cm
 2. - [200] KOHAKU DOITSU MURNI 27cm
 3. - [200] SANKE DOITSU MURNI 28cm
 4. - [200] KOHAKU CUT KERING SRING 34cm
 5. - [150] SHOWA TATEGOI 35cm
 6. - [100] KOHAKU DOITSU MURNI 29cm
 7. - [100] KOHAKU DOITSU MURNI 28cm


[MK0605] MIRACLE KOI BLITAR AUCTION
 1. - [250] MARUTEN GOSHIKI ORIGINAL SUPER MANTAP JUMBO 44cm
 2. - [150] GOROMO 3 STEP ORIGINAL 34cm
 3. - [150] SHOWA ORIGINAL MANTAP 27cm


[MK0056] TASELA KOI KLATEN
 1. - [200] SHOWA FEMALEBULKI SIZE 40cm
 2. - [150] SANKE MALE BODY TEBEL SIZE 35cm
 3. - [150] KOHAKU MALE BL AKF SIZE 29cm
 4. - [125] TC KOHAKU SLAYER CUT 1MINGGU SIZE 35cm
 5. - [100] MIDORI ARAGOKE SIZE 47cm


[MK0187] JOGOTIRTO KOI MADIUN
 1. - [150] PAKET SHOWA U 20cm


[MK1263] GAMS KOI HOUSE BLITAR
 1. - [100] SANKE DOITSU 20cm
RANK 26

[6281290484XXX] iyve

486x Bid
Menang 154 Ekor
AVG Rp 293.000 / Ekor
20 Ikan
Rp 5.865.000


[MK0278] KANIGOI KOI FARM BLITAR
 1. - [1150] SHUSUI MINI CHAMPION SQ 50cm


[MK1195] KOIRIQ NISHIKIGOI CIREBON
 1. - [800] SHOWA ISA KOI FARM 55cm


[MK0438] MAGETAN NISHIKIGOI
 1. - [600] KOHAKU MOMOTARO MALE 50cm


[MK0217] NOCLASS KOI BLITAR
 1. - [325] SHIRO MAMA MUDA BAGUS 45cm


[MK0107] D BARAJAYA BLITAR
 1. - [300] JUMBO KOHAKU SLAYER 47cm
 2. - [165] KOGANE OCHIBA 34cm


[MK0457] WILLY KOI FARM BLITAR
 1. - [275] TC KOHAKU 35cm


[MK0847] SUBON KOI CENTER CIREBON
 1. - [250] TANCHO 42cm


[MK0370] DAFFA KOI PONOROGO
 1. - [250] KARASI BODY BAGUS 48cm
 2. - [200] MIDORI GINRIN 40cm


[MK1040] ADIFA KOI JOGJA
 1. - [200] SHOWA 40cm


[MK1186] KOI BAWA HOKI BLITAR
 1. - [200] SABIKOYO GINRIND 36cm
 2. - [125] KARASI GINRIND 40cm


[MK0837] NKF KOI BLITAR
 1. - [175] PAKET MIX ORIGINAL SIZE 2025cm 7 EKOR


[MK1259] LODOYO KOI FARM BLITAR
 1. - [175] SANKE 39cm
 2. - [125] SANKE 40cm


[MK0490] HERA KOI BLITAR
 1. - [150] KIKOKURYU 39cm
 2. - [150] HIUTSURI KUMPAY 46cm


[MK1228] DUALIMAKOI TULUNGAGUNG
 1. - [125] TANCO SHOWA 30cm


[MK1070] FAMILY BERKAH KOI 2001 BLITAR
 1. - [125] PAKET MIX 2030cm
RANK 27

[6285643903XXX] 628564390XXXX

63x Bid
Menang 22 Ekor
AVG Rp 351.000 / Ekor
20 Ikan
Rp 6.625.000


[MK1138] FISAKA KOI FRAM BLITAR
 1. - [750] MARUTEN SHOWA 50cm
 2. - [500] SHOWA SANSOKU ORIGINAL 45cm
 3. - [450] SHOWA HQ 43cm
 4. - [350] SHOWA KINDAY HITAM JALAN 43cm
 5. - [350] MARUTEN KINDAY SHOWA HITAM JALAN 45cm


[MK0666] MIA TAMAN KOI BLITAR
 1. - [500] BL KANEKO KUJAKU SQ 40cm


[MK0434] PANGESTU KOI BLITAR
 1. - [500] ORIGINAL KINDAI SHOWA 45cm
 2. - [350] TANCHO SHOWA BOCOR DIKIT 45cm


[MK0076] KOI METAL BLITAR
 1. - [350] KOHAKU ISTIMEWA 42cm JANTAN


[MK0169] GAVIN KOI YOGYAKARTA
 1. - [350] CHAGOI TEMBAGA 45cm


[MK0868] FUJI KOI KEDIRI
 1. - [300] FUJI KOI COLOR BOOSTER MIX MAGGOT 8KG 30cm


[MK0174] ASTRO KOI BLITAR
 1. - [300] SANKE 40cm


[MK0490] HERA KOI BLITAR
 1. - [250] PLATINUM KUMPAY 40cm
 2. - [250] CHAGOI 49cm


[MK0368] MACH KOI BY SJD JOGJA
 1. - [200] SHOWA SANSHOKU 37cm
 2. - [200] KARASI HIJAU 43cm


[MK0491] KIENKOI AUCTION CIREBON
 1. - [200] HIUTSURI SHINODA 43cm


[MK0723] PINTOR KOI BLITAR
 1. - [175] BENIGOI TEMBUS MALE27cm
 2. - [150] CHAGOI TEMBAGA MALE32cm


[MK1079] ZEEKOI SHOP BLITAR
 1. - [150] WHITE MUKASHI 42cm
RANK 28

[62853595XXX68] dr Law

116x Bid
Menang 61 Ekor
AVG Rp 125.000 / Ekor
19 Ikan
Rp 1.450.000


[MK1263] GAMS KOI HOUSE BLITAR
 1. - [150] SHOWA SISIK 21cm
 2. - [100] SHOWA 25cm
 3. - [50] SHOWA SISIK 22cm
 4. - [50] TANCHO SHOWA 24cm
 5. - [50] SHOWA SISIK 22cm
 6. - [50] SANKE DOITSU 26cm
 7. - [50] TAISHO SANSHOKU 18cm
 8. - [50] MARUTEN KOHAKU DOITSU 16cm
 9. - [50] KOHAKU KANOKO 18cm


[MK0893] AYU KOI TULUNGAGUNG
 1. - [125] PAKET 5 EKOR SIZE 20cm
 2. - [100] KARASI MATA MERAH FEMALE 31cm
 3. - [100] PAKET 5 EKOR SIZE 24 25cm
 4. - [75] SHOWA MALE 30cm
 5. - [75] SHIRO UTSURI FEMALE 34cm
 6. - [75] SHOWA MALE 34cm
 7. - [75] HI UTSURI GINRIN MALE 30cm
 8. - [75] SHOWA GINRIN MALE 28cm
 9. - [75] SHIRO TATEGOI MALE 34cm
 10. - [75] SHIRO GINRIN FEMALE 35cm
RANK 29

[6281230914XXX] Bobby

51x Bid
Menang 19 Ekor
AVG Rp 596.000 / Ekor
19 Ikan
Rp 11.325.000


[MK0600] HKF KOI FARM BLITAR
 1. - [2200] KOHAKU SAKURA AKF JANTAN SUPERR GANTENG MUNUK MINUS SIRIP EKOR BELAKANG BENGKONG DUIKIIT POLL 47cm


[MK0867] KEVIN KOI AUCTION JEMBER
 1. - [1550] KOHAKU SUPER AKF 40cm


[MK1058] BINTARO KOIKU JAKARTA SELATAN
 1. - [1200] TANCHO KOHAKU ISA KOI FARM 58cm SUSPECT MALE


[MK0624] KAISAR PANGANDARAN KOI
 1. - [750] HIUTSURI STRONG F1 SHINODA 46cm
 2. - [600] HIUTSURI F1 SHINODA 45cm
 3. - [550] SHOWA F1 ISA 48cm


[MK0630] CAK PEN KOI KEDIRI
 1. - [700] KOHAKU 45cm
 2. - [650] KOHAKU 3 STEP 45cm


[MK0142] MO KOI AUCTION FEAT LUCKY AUCTION
 1. - [500] SHIRO TATEGOI 50cm


[MK0133] ALOHA KOI FARM SIDOARJO
 1. - [500] KARAMEL 47cm
 2. - [500] SORAGOI 47cm


[MK0499] GP KOI BOGOR
 1. - [450] KOHAKU SAKURA AKF 40cm


[MK0368] MACH KOI BY SJD JOGJA
 1. - [350] TANCHO SHOWA BERPUNUK 38cm


[MK1333] KOI LEVEL JAKARTA
 1. - [300] SHIRO GINRIN 25cm


[MK0723] PINTOR KOI BLITAR
 1. - [150] KIKOKURYU MALE32cm


[MK0027] NANUNA KOI FARM BLITAR
 1. - [150] ASAGI 22cm KONJO


[MK0080] ZAFIN KOI BLITAR
 1. - [125] TANCHO SHOWA GINRIN 17cm


[MK1309] SERENA KOI FARM BLITAR
 1. - [50] MARUKUDO 25cm


[MK1263] GAMS KOI HOUSE BLITAR
 1. - [50] KINDAI SHOWA GINRIN 15cm
RANK 30

[6282220423XXX] herna1

255x Bid
Menang 82 Ekor
AVG Rp 377.000 / Ekor
18 Ikan
Rp 5.350.000


[MK1212] MLETRE KOI TULUNGAGUNG
 1. - [550] BIBITAN SHOWA MIX GINRIN 58cm 500EKOR


[MK1113] GOOD KOI BLITAR
 1. - [500] HISHOWA GINDRIN HIGH QUALITY 26cm LAYAK KEEPING


[MK0107] D BARAJAYA BLITAR
 1. - [425] KOHAKU BODY BADAK MUNUK FM 42cm


[MK0661] POPULER AUCTION BLITAR
 1. - [400] RED GHOSIKI RACING ABIS 40cm


[MK1142] AJI KOI AUCTION PONOROGO
 1. - [400] KOHAKU AKF BLOODLINE 33cm


[MK0632] MBM NISHIKIGOI BLITAR
 1. - [400] SUPER SHIRO MUTOGORO IMBANG F1 SAKAI 35cm MALE


[MK0457] WILLY KOI FARM BLITAR
 1. - [375] KOHAKU AKF 35cm


[MK1409] SKY KOI BLITAR
 1. - [350] SOWA 30cm
 2. - [300] SOWA 28cm
 3. - [250] ASAGI 27cm


[MK0666] MIA TAMAN KOI BLITAR
 1. - [300] RED KURO GOSHIKI LANGKA 35cm


[MK0584] CAKRAWALA AUCTION BLITAR
 1. - [250] PAKET KUJAKU 7 EKOR 2023cm


[MK1197] PLANET KOI KEDIRI
 1. - [200] KUJAKU 28cm


[MK0080] ZAFIN KOI BLITAR
 1. - [175] MARUTEN DOITSU 17cm


[MK0354] FU NISHIKIGOI KEDIRI
 1. - [150] FUJI KOI FOOD GROWT MIX MAGOT 4KG 4cm
 2. - [100] SAKI HIKARI M 700GR 4cm


[MK0187] JOGOTIRTO KOI MADIUN
 1. - [150] SHOWA HQ M 27cm


[MK1420] AZZA KOI FARMS BLITAR
 1. - [75] KUJAKU 30cm
RANK 31

[6281371675XXX] 628137167XXXX

61x Bid
Menang 32 Ekor
AVG Rp 222.000 / Ekor
18 Ikan
Rp 4.325.000


[MK0666] MIA TAMAN KOI BLITAR
 1. - [600] BAKAT JUMBO F1 SHOWA DOITSU MURNI 37cm
 2. - [350] F1 GOSHIKI HQ 25cm


[MK0169] GAVIN KOI YOGYAKARTA
 1. - [400] SORAGOI PUNUK 31cm
 2. - [200] CHAGOI TEMBAGA 33cm


[MK0508] HUDA KOI BLITAR
 1. - [350] OCHIBA 40cm M


[MK0555] ASYIFA KOI BLITAR
 1. - [325] TC KOHAKU ORI 33cm MALE


[MK0253] WONGKOI TULUNGAGUNG
 1. - [250] SHOWA HIGH QUALITY 35cm


[MK0056] TASELA KOI KLATEN
 1. - [250] KINDAI SHOWA IMPORT SEKIGUCHI SIZE 20cm
 2. - [100] MARUTEN KOHAKU DOITSHU MURNI STRONG SIZE 24cm


[MK1339] NKC NISHIKIGOI PONOROGO
 1. - [200] KOHAKU GINRIN HQ 29cm
 2. - [200] KOHAKU SAKURA HQ 32cm


[MK1325] BKC BEKONANG KOI CENTRE SUKOHARJO
 1. - [200] KARASI IMPORT MARUSEI 39cm


[MK1078] JAKAL KOI JOGJA YOGYAKARTA
 1. - [200] F1 SHIRO TATEGOI 43cm
 2. - [150] F1 SHIRO 43cm


[MK0723] PINTOR KOI BLITAR
 1. - [175] AKAHAJIRO TEMBUS MALE25cm


[MK0644] BEGUNDAL KOI BLITAR
 1. - [150] TANCHO KUHAKU 25cm JOOSSS


[MK0921] KOI KINAJA KEBUMEN
 1. - [125] KARAMEL GINRIN HQ 40cm


[MK1224] ALICIA KOI FARM BLITAR KAB,BLITAR
 1. - [100] BENIGOI TEMBUS MALE28cm
RANK 32

[628138337XXX3] 628138337XXXX

183x Bid
Menang 78 Ekor
AVG Rp 335.000 / Ekor
17 Ikan
Rp 4.550.000


[MK0632] MBM NISHIKIGOI BLITAR
 1. - [550] SUPER RED KARAMEL F1 MARUSAI RING RAPI 45cm MALE


[MK1160] WESTPROX KOI GARDEN JOGJA
 1. - [500] BULKI SORAMEL 41cm


[MK0187] JOGOTIRTO KOI MADIUN
 1. - [450] SANKE INAZUMA HQ F 30cm
 2. - [300] SANKE HQ M 30cm


[MK0981] BASTOMY KOI BLITAR
 1. - [350] HIUTSURI 41cm


[MK0314] NOURA KOI FISH PONOROGO
 1. - [350] UTSURI 30cm


[MK0555] ASYIFA KOI BLITAR
 1. - [275] KOHAKU GINRINBULKY 35cm MALE


[MK0732] MM MINIONS BLITAR
 1. - [250] MARUTEN SHOWA 14cm HQ NICE SUMI PATERN DARI DEPAN SMPAI BLKANG MOTOGORO ISTIMEWA


[MK0997] BREWOK KOI BLITAR
 1. - [250] PAKET MIX 27 29cm


[MK1104] GALLERY KOI KLATEN
 1. - [200] SHOWA SHANSOKU 37cm


[MK0899] AGRO KOI CENTER SIDOARJO
 1. - [200] KOHAKU GRADE A MALE 27cm


[MK1070] FAMILY BERKAH KOI 2001 BLITAR
 1. - [200] KOHAKU DOITSU MURNI 24cm


[MK0139] ANDREAS KOI BLITAR
 1. - [150] SANKE 18cm


[MK1194] SUMI KOI BANDUNG
 1. - [150] SANKE HQ 23cm


[MK1062] MINIONS NISHIKIGOI SUKABUMI
 1. - [150] SANKE SHOW QWALITY 25cm
 2. - [150] KOHAKU BAHAN SQ 11cm


[MK1330] BIMBIMKOI KLATEN
 1. - [75] AI KOROMO 16cm
RANK 33

[628123639XXX6] Dedi Moris Foun

786x Bid
Menang 166 Ekor
AVG Rp 885.000 / Ekor
16 Ikan
Rp 21.150.000


[MK0179] MALABAR KOI AUCTION SEMARANG
 1. - [9000] BENIGOI STRONG RED PUNUK BODY BAGUS KHUSNUL BREEDER SQ 56cm LOKASI SEMARANG MALE


[MK0174] ASTRO KOI BLITAR
 1. - [3500] GOSHIKI 25cm
 2. - [600] GOSHIKI 25cm


[MK0963] WANDANA KOI AUCTION SUMEDANG
 1. - [3000] KUMPAY GOSHIKI RARE 60cm


[MK1427] NARA KOI BANDUNG
 1. - [1050] TAMASABA 18cm


[MK0396] VIOLA KOI BLITAR
 1. - [650] BUTTERFLY KOHAKU 35cm


[MK0314] NOURA KOI FISH PONOROGO
 1. - [550] TANCHO KUMPAY 36cm
 2. - [350] TANCHO GOSHIKI ORIGINALE 35BU 33cm


[MK1141] FINATATEGOI KOI BLITAR
 1. - [500] BUTTERFLY KUMPAY GOSHIKI 32cm
 2. - [400] BUTTERFLY OCIBA DOITSHU 28cm
 3. - [150] KUMPAYBUTTERFLY RED CARAMEL 26cm


[MK1388] BATARI KOI BLITAR
 1. - [350] SHOWA SHORT BODY 32cm FEMALE


[MK0222] ANAS KOI BLITAR
 1. - [350] AKA HAJIRO SLEYER 38cm


[MK0217] NOCLASS KOI BLITAR
 1. - [325] KUMPAY TANCHO SANKE ORIGINAL HQ 38cm


[MK0107] D BARAJAYA BLITAR
 1. - [200] RARE SHUSUI SLAYER 35cm


[MK0830] SAHABAT KOI NUSANTARA BLITAR
 1. - [175] 080514BUTTERFLY KUMPAY SIRIP LEBAR KOHAKU KUCIBENI MANTAB 34cm FEMALE
RANK 34

[628979296XXX] Ade K

103x Bid
Menang 19 Ekor
AVG Rp 426.000 / Ekor
16 Ikan
Rp 6.250.000


[MK0324] KOISHOP PONOROGO
 1. - [650] KARASI 32cm MADINA AZIS


[MK0169] GAVIN KOI YOGYAKARTA
 1. - [550] CHAGOI TEMBAGA QUALITY 47cm
 2. - [300] ASAGI GINRIN HQ 37cm


[MK0566] BANTEN KOI FARM
 1. - [550] KARASHI 49cm


[MK1142] AJI KOI AUCTION PONOROGO
 1. - [550] TANCO KOHAKU 41cm


[MK1373] ZAIN KOI BANYUWANGI
 1. - [450] CARAMEL GINRIN HQ JANTAN 35cm


[MK0857] MBAREK GANG KUDUS
 1. - [450] HI UTSURI GINRIN MERAH STRONG 33cm
 2. - [250] SHOWA TATEGOI MERAH STRONG 35cm


[MK0562] RUMAH KOI SAKURA MADIUN
 1. - [450] GINRIN SHIRO 33cm


[MK0368] MACH KOI BY SJD JOGJA
 1. - [450] KARAMEL RED BY IRVAN IJI 40cm


[MK0142] MO KOI AUCTION FEAT LUCKY AUCTION
 1. - [400] KI UTSURI 45cm


[MK0412] GD KOI BLITAR
 1. - [350] KOHAKU BAHAN BAGUS 27cm


[MK0661] POPULER AUCTION BLITAR
 1. - [300] SANKE POLA RAPI SKIN SUPER QUALITY 40cm


[MK0769] BHARATA KOI MALANG
 1. - [250] KARAMEL GINRIN HQ 35cm


[MK0516] DK BLITAR
 1. - [200] DRAGON GOLDEN BROWN PUNUK 38cm


[MK1362] HARRIS KOI KUDUS
 1. - [100] SANKE 28cm
RANK 35

[6281368631XXX] 628136863XXXX

126x Bid
Menang 26 Ekor
AVG Rp 488.000 / Ekor
16 Ikan
Rp 5.025.000


[MK0661] POPULER AUCTION BLITAR
 1. - [800] BLACK SORAGOI FULL ARAGOKE BODY KEBO 50cm
 2. - [150] GOLD MUKASI GINRIN 38cm


[MK1365] WAHYU KOI FARM BLITAR
 1. - [700] SHOWA 58cm


[MK0743] RAMADHANI KOI BLITAR
 1. - [600] JUMBO ARAGOKE 58cm


[MK0539] TLOGO FISH BLITAR
 1. - [500] KIN SHOWA 58cm


[MK0580] CAK KOI CENTER BLITAR
 1. - [450] MARUTEN OCHIBA ORIGINAL 50cm
 2. - [250] MARUTEN OCHIBA FULL ARAGOKE 41cm
 3. - [250] DRAGON YELLOW ARAGOKE 48cm


[MK0516] DK BLITAR
 1. - [200] KUMPAY GOLDEN DRAGON 35cm
 2. - [200] ARAGOKE EMAS SPECIAL 40cm
 3. - [200] BEAUTIFUL GINRIN SANKE 33cm
 4. - [200] STRONG SANKE CANTIK 35cm


[MK1079] ZEEKOI SHOP BLITAR
 1. - [200] GOLD MUKASI GINRIN 35cm
 2. - [100] MUKASHI GOLD GINRIN 37cm
 3. - [100] ARAGOKE GINRIN 35cm


[MK0872] KASUZU KOI FARM TULUNGAGUNG
 1. - [125] ARAGOKE 33cm
RANK 36

[6281392289XXX] Mas Tri

27x Bid
Menang 20 Ekor
AVG Rp 96.000 / Ekor
16 Ikan
Rp 1.575.000


[MK0368] MACH KOI BY SJD JOGJA
 1. - [200] TANCHO SHOWA 36cm
 2. - [150] KARAMEL 43cm


[MK1078] JAKAL KOI JOGJA YOGYAKARTA
 1. - [150] BABY FACE MIDORI 40cm
 2. - [150] F1 KINDAI SHOWA TATEGOI 35cm


[MK1206] NAJAH KOI JOGJA
 1. - [150] KARAMEL GINRIN 45cm
 2. - [100] KARAMEL GINRIN 41cm
 3. - [100] KARAMEL GINRIN 42cm
 4. - [100] SHOWA TATEGOI 47cm
 5. - [100] SHOWA TATEGOI 46cm


[MK1245] CANSADE KOI AUCTION YOGYAKARTA
 1. - [75] SHOWA TATEGOI 32cm
 2. - [50] SHIRO UTSURI 30cm
 3. - [50] TANCHO SANKE GINRIN 30cm
 4. - [50] SANKE 30cm


[MK0056] TASELA KOI KLATEN
 1. - [50] TC SHOWA TATEGOI SIZE 30cm
 2. - [50] HIUTSHURI SIZE 26cm
 3. - [50] HIUTSHURI TEMBUS SIZE 33cm
RANK 37

[6282317775XXX] Budi Yanto

607x Bid
Menang 146 Ekor
AVG Rp 142.000 / Ekor
15 Ikan
Rp 2.675.000


[MK0605] MIRACLE KOI BLITAR AUCTION
 1. - [600] DUO TANCHO KOHAKU 3335cm


[MK1142] AJI KOI AUCTION PONOROGO
 1. - [350] KOHAKU AKF BLOODLINE 29cm
 2. - [200] SHOWA 6 EKOR 2026cm
 3. - [150] KOHAKU AKF BLOODLINE 30cm


[MK0839] KOIHOLIC AUCTION N SALE SERANG BANTEN
 1. - [300] HIGH QUALITY SHOWA IMPORT SEKIGUCHI KOI FARM UP TO 20cm
 2. - [150] HIGH QUALITY SHOWA IMPORT SEKIGUCHI KOI FARM UP TO 20cm


[MK0966] DITTO KOI FISH JOGJA
 1. - [125] SHOWA 27cm


[MK0486] KHIM KOI BLITAR
 1. - [100] SHOWA BAKAT JUMBO 41cm


[MK0564] CARC PONOROGO
 1. - [100] KARSHI GINRIN 24cm
 2. - [100] KOHAKU 19cm
 3. - [100] SHIRO 21cm
 4. - [100] GINRIN KARASHI CORN 28cm
 5. - [100] CHAGOI 30cm


[MK0878] KYOTOKOI TULUNGAGUNG
 1. - [100] MARUTEN KOHAKU 25cm


[MK0490] HERA KOI BLITAR
 1. - [100] MARUTEN KUJAKU 27cm
RANK 38

[6281319965XXX] Mehmet Sos

801x Bid
Menang 275 Ekor
AVG Rp 159.000 / Ekor
15 Ikan
Rp 1.825.000


[MK0012] PANDAWA KOI YOGYAKARTA & AERO KOI
 1. - [200] SHOWA SANSHOKU 30cm
 2. - [150] SHOWA TATEGOI 33cm
 3. - [150] GOSHIKI ON FIRE 36cm


[MK1276] GENDUT KOI FARM BLITAR
 1. - [150] TC KOHAKU 38cm
 2. - [150] TC SANKE 37cm


[MK0872] KASUZU KOI FARM TULUNGAGUNG
 1. - [150] KUMON 34cm
 2. - [125] GOSHIKI 31cm
 3. - [100] HIUTSURI 29cm
 4. - [75] KIKO 32cm
 5. - [75] GOSHIKI 33cm
 6. - [75] GOSHIKI 31cm


[MK0839] KOIHOLIC AUCTION N SALE SERANG BANTEN
 1. - [150] SHOWA IMPORT MIYATORA KOI FARM 30cm
 2. - [100] SHOWA IMPORT SEKIGUCHI KOI FARM 21cm


[MK1224] ALICIA KOI FARM BLITAR KAB,BLITAR
 1. - [100] KOHAKU DOITSU FEMALE 29cm
 2. - [75] AIGOROMO FEMALE 30cm
RANK 39

[6285786666XXX] Embun Bening

34x Bid
Menang 15 Ekor
AVG Rp 143.000 / Ekor
15 Ikan
Rp 2.150.000


[MK1245] CANSADE KOI AUCTION YOGYAKARTA
 1. - [400] SANKE 32cm
 2. - [300] SANKE IMPOR MARUDO KOI FARM 33cm
 3. - [225] TANCHO SANKE 27cm
 4. - [150] HANA SHUSUI 16cm
 5. - [100] SANKE GINRIN TATEGOI 4 STEP 29cm


[MK0328] KOI PAS WEEKEND JOGJA
 1. - [200] IMPORT KOHAKU 21cm


[MK0056] TASELA KOI KLATEN
 1. - [175] AIGOROMO 26cm
 2. - [50] AIGOROMO SIZE 24cm


[MK1176] IZZY KOI KUDUS
 1. - [100] KOROMO 26cm
 2. - [100] MARUTEN KOROMO 25cm
 3. - [100] HI UTSURI 31cm


[MK1330] BIMBIMKOI KLATEN
 1. - [75] AI KOROMO 20cm
 2. - [75] TANCHO KUJAKU 13cm
 3. - [50] SANKE 17cm
 4. - [50] AI KOROMO 19cm
RANK 40

[6282119168XXX] Labib Irpan

72x Bid
Menang 29 Ekor
AVG Rp 173.000 / Ekor
14 Ikan
Rp 1.950.000


[MK0714] KOKODEK FARM MAJALENGKA
 1. - [425] TANCO SHOWA ISA KOI FARM 49cm
 2. - [100] SHIRO GINRIN OTSUKA KOI FARM 34cm
 3. - [75] CHAGOI 34cm
 4. - [50] MIDORI 34cm


[MK0963] WANDANA KOI AUCTION SUMEDANG
 1. - [400] MOMOTARO 42cm


[MK0661] POPULER AUCTION BLITAR
 1. - [250] OCHIBA DOITSU ARAGOKE 41cm
 2. - [200] REDKARASI GINRIN 41cm
 3. - [150] GOLDEN FOX MUKASI 37cm


[MK1172] KOIRIO SUMEDANG
 1. - [50] SHOWA 28cm HQ
 2. - [50] SHIRO 23cm
 3. - [50] KIN KI UTSURI 21cm HQ
 4. - [50] PAKET KARASHI 1517cm
 5. - [50] KARASHI MANGO 29cm HQ
 6. - [50] SHOWA 24cm HQ
RANK 41

[6281540099XXX] Hendy

265x Bid
Menang 50 Ekor
AVG Rp 561.000 / Ekor
14 Ikan
Rp 5.700.000


[MK0447] KUNDEN KOI BLITAR
 1. - [950] SANKE DOITSU MURNI 52cm
 2. - [450] INAZUMA SANKE 47cm
 3. - [400] BUDO GOROMO 36cm
 4. - [350] GOROMO 33cm
 5. - [350] BUDO GOROMO 36cm
 6. - [300] BUDO GOROMO 35cm
 7. - [150] MARUTEN KOHAKU 23cm


[MK0661] POPULER AUCTION BLITAR
 1. - [750] MARUTEN KOHAKU ORIGINAL QUALITY 40cm
 2. - [600] KUMPAY SELENDANG KUNING 42cm
 3. - [550] GINMATSUBA REDY SHOW 16cm
 4. - [150] MINION KOHAKU ORIGINAL DARI LAHIR 18cm
 5. - [150] CARMENTO GINRIN PADAT 30cm


[MK0605] MIRACLE KOI BLITAR AUCTION
 1. - [350] GOROMO 3 STEP ORIGINAL 36cm
 2. - [200] DOITSU TANCHO SANKE ORIGINAL QUALITY JUMBO 40BU 39cm
RANK 42

[6281510412XXX] Randy Pangalila

117x Bid
Menang 41 Ekor
AVG Rp 471.000 / Ekor
14 Ikan
Rp 3.700.000


[MK0447] KUNDEN KOI BLITAR
 1. - [350] TANCHO KOHAKU DOITSU 34cm
 2. - [350] ORIGINAL TANCHO KOHAKU 33cm


[MK0421] REDJOE KOI TANGSEL
 1. - [350] KC SHOWABUDI GLAGAH 26cm
 2. - [300] KC SHOWABUDI GLAGAH 23cm


[MK0328] KOI PAS WEEKEND JOGJA
 1. - [300] IMPORT KOHAKU 21cm
 2. - [250] IMPORT SHOWA 25cm
 3. - [250] IMPORT SHOWA 24cm
 4. - [250] IMPORT SHOWA 27cm
 5. - [250] IMPORT SHOWA 22cm
 6. - [250] IMPORT SHOWA 26cm
 7. - [200] IMPORT KOHAKU 21cm
 8. - [200] IMPORT KOHAKU 20cm
 9. - [200] IMPORT KOHAKU 21cm
 10. - [200] IMPORT KOHAKU 21cm
RANK 43

[6281389589XXX] r manuntun

262x Bid
Menang 80 Ekor
AVG Rp 928.000 / Ekor
13 Ikan
Rp 4.325.000


[MK0396] VIOLA KOI BLITAR
 1. - [1050] KOHAKU HIKARI 37cm
 2. - [950] KOHAKU HIKARI 37cm


[MK1163] SUKAKOI MAJALENGKA
 1. - [300] JUMBO KOI MINIATUR 60cm MOTIF BISA COSTUM
 2. - [300] JUMBO KOI MINIATUR 60cm MOTIF BISA COSTUM
 3. - [100] KOI MINIATUR 30cm MOTIF COSTUM


[MK0868] FUJI KOI KEDIRI
 1. - [250] FUJI KOI COLOR BOOSTER MIX MAGGOT 8KG 30cm
 2. - [250] FUJI KOI COLOR BOOSTER MIX MAGGOT 8KG 30cm
 3. - [250] FUJI KOI COLOR BOOSTER MIX MAGGOT 8KG 30cm


[MK0786] WELLAKU KOI BLITAR
 1. - [200] SLAYER 35cm
 2. - [200] UTSURI SLAYER 35cm
 3. - [200] KIKO SLAYER 30cm
 4. - [150] MARUTEN HARIWAKE SLAYER 33cm


[MK0775] DTE KOI BLITAR
 1. - [125] TANCI ANTIK 30cm
RANK 44

[628125592XXX] Agunk MX

526x Bid
Menang 93 Ekor
AVG Rp 636.000 / Ekor
13 Ikan
Rp 5.675.000


[MK1102] SHANK KOI TULUNGAGUNG
 1. - [1300] GINRIN ASAGI IMPORT OOYA 58cm


[MK0867] KEVIN KOI AUCTION JEMBER
 1. - [650] KOHAKU AKF 41cm
 2. - [600] KOHAKU AKF 40cm


[MK0537] ALP KOI CENTRE PATI
 1. - [500] SHOWA 47cm
 2. - [400] SHOWA 40cm
 3. - [300] SHOWA SANSHOKU 34cm


[MK0661] POPULER AUCTION BLITAR
 1. - [375] NAGA AIR GINRIN ARAGOKE 43cm
 2. - [200] KUMONRYU MOTOGORO 31cm


[MK0605] MIRACLE KOI BLITAR AUCTION
 1. - [350] HANA SHUSUI 32cm
 2. - [350] GOROMO ORIGINAL JUMBO 40BU 38cm
 3. - [250] KUMONRYU JOSS 34cm
 4. - [250] TANCHO KOHAKU ORIGINAL 27cm


[MK0447] KUNDEN KOI BLITAR
 1. - [150] HANA SHUSUI 32cm
RANK 45

[6281311114XXX] A

143x Bid
Menang 61 Ekor
AVG Rp 189.000 / Ekor
13 Ikan
Rp 1.730.000


[MK0107] D BARAJAYA BLITAR
 1. - [300] KOHAKU STRONG 50cm
 2. - [130] SAKURA SLAYER 41cm


[MK0328] KOI PAS WEEKEND JOGJA
 1. - [250] IMPORT SHOWA 19cm
 2. - [150] IMPORT SHOWA 19cm


[MK1245] CANSADE KOI AUCTION YOGYAKARTA
 1. - [200] TANCHO SHOWA TATEGOI 28cm
 2. - [100] SHIRO UTSURI TATEGOI 29cm
 3. - [75] SHIRO UTSURI 27cm


[MK0868] FUJI KOI KEDIRI
 1. - [150] PRO BREEDER 10KG PROTEIN 32 PERSEN SIZE S 32cm


[MK0027] NANUNA KOI FARM BLITAR
 1. - [75] TANCHO KUMONRYO 19cm
 2. - [75] KARAMEL 32cm
 3. - [75] KARAMEL 29cm
 4. - [75] KARAMEL 28cm
 5. - [75] KARAMEL 28cm
RANK 46

[6281249196XXX] Cak Nurk

230x Bid
Menang 73 Ekor
AVG Rp 155.000 / Ekor
13 Ikan
Rp 1.500.000


[MK0839] KOIHOLIC AUCTION N SALE SERANG BANTEN
 1. - [200] HIGH QUALITY SHOWA IMPORT ISA KOI FARM 24cm
 2. - [100] HIGH QUALITY SHOWA IMPORT SEKIGUCHI KOI FARM UP TO 20cm


[MK0745] OLM AUCTION KARANGANYAR
 1. - [150] QUALITY GINRIN OCHIBA SHINODA KOI FARM 33cm


[MK0931] GERDON NOGO KOI BLITAR
 1. - [125] MARUTEN 28cm
 2. - [125] MARUTEN AIGOROMO 24cm
 3. - [100] TANCHO AIGOROMO 25cm


[MK0368] MACH KOI BY SJD JOGJA
 1. - [100] KUMONRYU HQ MOTOGORO IMBANG 30cm


[MK0080] ZAFIN KOI BLITAR
 1. - [100] TANCHO ASAGI 1520cm
 2. - [100] TANCHO ASAGI 1518cm


[MK0671] SKC KOI CENTER SEMARANG
 1. - [100] SHOWA ISA FARM 29cm LOKASI IKAN DIJABAR


[MK1163] SUKAKOI MAJALENGKA
 1. - [100] SHUSUI F1 YAMAJU 29cm BAHAN SQ


[MK0868] FUJI KOI KEDIRI
 1. - [100] SHOWA MOTOGORO 41cm


[MK1010] KOILITY FARM DEPOK
 1. - [100] PAKET KOHAKU 2 EKOR 2732cm
RANK 47

[6285222051XXX] 628522205XXXX

36x Bid
Menang 13 Ekor
AVG Rp 75.000 / Ekor
13 Ikan
Rp 975.000


[MK1206] NAJAH KOI JOGJA
 1. - [150] KARAMEL GINRIN 45cm
 2. - [100] KARAMEL GINRIN 42cm
 3. - [100] KARAMEL GINRIN 43cm


[MK0047] SARDANG KOI PLUS PLUS BLITAR
 1. - [75] MRUTEN GOSHIKI 32cm
 2. - [75] TANCHO SANKE 30cm
 3. - [75] GONRIN SHIRO 30cm
 4. - [75] SHIRO UTSURI 36cm


[MK0893] AYU KOI TULUNGAGUNG
 1. - [75] KARASI MATA MERAH MALE 29cm


[MK0830] SAHABAT KOI NUSANTARA BLITAR
 1. - [50] 140503 SHIRO MANTAB 31cm FEMALE
 2. - [50] 140503 ORIGINAL KOHAKU TOP 35cm FEMALE


[MK0823] VAN KOI BLITAR
 1. - [50] SHIRO UTSURI SUMI TEBAL KUALITAS 24cm
 2. - [50] KUCIBENI GOROMO SKIN HALUS 22cm
 3. - [50] BEKO BAHAN SHOW PUTIH BERSIH 34cm
RANK 48

[6287760338XXX] 628776033XXXX

43x Bid
Menang 14 Ekor
AVG Rp 236.000 / Ekor
13 Ikan
Rp 3.060.000


[MK1216] GADING KOI CENTRE JAKARTA
 1. - [550] SHOWA ISA 51cm
 2. - [375] SHOWA DAINICHI 46cm


[MK1142] AJI KOI AUCTION PONOROGO
 1. - [400] TANCO KOHAKUBUTTERFLY 33cm
 2. - [200] KOHAKU 31cm


[MK0499] GP KOI BOGOR
 1. - [400] KOHAKU MARUTEN AKFBULKY BERPUNUK 37cm


[MK1040] ADIFA KOI JOGJA
 1. - [300] KOHAKU 39cm


[MK1314] MLETRE KOI TULUNGAGUNG
 1. - [150] KOHAKU 19cm
 2. - [125] KOHAKU 20cm


[MK0314] NOURA KOI FISH PONOROGO
 1. - [150] TANCHO SHOWA ORI 29cm


[MK0451] AZZA KOI FARM BLITAR
 1. - [135] AI GOROMO QUALITY 30cm


[MK0723] PINTOR KOI BLITAR
 1. - [100] KOHAKU INAZUMA MALE27cm


[MK0732] MM MINIONS BLITAR
 1. - [100] SHOWA SANSHOKU 14cm HQ MOTOGORO ISTIMEWA BAHAN BAGUS


[MK1330] BIMBIMKOI KLATEN
 1. - [75] KOHAKU 17cm
RANK 49

[6281295120XXX] dwikifarih

24x Bid
Menang 13 Ekor
AVG Rp 275.000 / Ekor
13 Ikan
Rp 3.575.000


[MK0650] MARUZOME KOI SUMEDANG
 1. - [750] SANKE IZUMIYA 49cm
 2. - [600] SHOWA 45cm
 3. - [450] SHOWA TANCHO POND QUALITY 45cm
 4. - [200] OCHIBA F1 TOSAIKOI 23cm


[MK0169] GAVIN KOI YOGYAKARTA
 1. - [400] CHAGOI TEMBAGA 45cm
 2. - [300] YAMABUKI OGON 39cm
 3. - [200] SORAGOI 32cm


[MK0769] BHARATA KOI MALANG
 1. - [250] HI UTSURI 38cm


[MK0056] TASELA KOI KLATEN
 1. - [150] SHUSUI SIZE 20cm


[MK1239] JOE KOI MARKET MALANG
 1. - [100] HANA SHUSUI 25cm


[MK0723] PINTOR KOI BLITAR
 1. - [75] KOHAKU DOITSU FEMALE 27cm
 2. - [50] MARUTEN KUJAKU MALE27cm
 3. - [50] AKAMATSUBAH MALE21cm
RANK 50

[6282336598XXX] Kim K

60x Bid
Menang 22 Ekor
AVG Rp 239.000 / Ekor
13 Ikan
Rp 2.710.000


[MK0743] RAMADHANI KOI BLITAR
 1. - [400] SHOWA GINDRIN 48cm
 2. - [250] KARAMEL 43cm
 3. - [200] SHIRO GINDRIN 42cm


[MK0661] POPULER AUCTION BLITAR
 1. - [350] ANTIK DOITSU MURNI INAZUMA 43cm


[MK0805] SK4WAN KOI CENTER BLITAR
 1. - [350] GINRIN SHIROBULKY HQ 45cm


[MK1276] GENDUT KOI FARM BLITAR
 1. - [300] KARAMEL 45cm


[MK0617] SIE KOI FARM KEDIRI
 1. - [200] SHIRO 41cm


[MK1079] ZEEKOI SHOP BLITAR
 1. - [200] KARAMEL 45cm


[MK0457] WILLY KOI FARM BLITAR
 1. - [150] TC KOHAKU ORI 29cm


[MK0314] NOURA KOI FISH PONOROGO
 1. - [100] SHOWA 30cm


[MK1420] AZZA KOI FARMS BLITAR
 1. - [85] SHOWA 30cm


[MK0604] BEYZA KOI BLITAR
 1. - [75] RED STRONG KOHAKU 28cm MALE


[MK0830] SAHABAT KOI NUSANTARA BLITAR
 1. - [50] 190512 SHOWA TOP 30cm JANTAN

Join Live Lelang!

Tersedia beberapa lelang yang berlangsung saat ini. Scan QR tersebut atau klik tombol di bawah ini!

Live Lelang! Daftar Sebagai Seller!